วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ความเชื่อถือ-สัมพันธ์อันดี

ความเชื่อถือ-สัมพันธ์อันดี

  • Share:

การเดินทางเยือนประเทศไทย ของนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศพม่า ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย เป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิด และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีการร่วมลงนามในบันทึกความตกลง 3 ฉบับ สำคัญที่สุดน่าจะได้แก่ปัญหาแรงงานพม่าในไทย ซึ่งลงทะเบียนไว้ 1.5 ล้านคน แต่เชื่อว่ามากกว่านับล้านๆ

ไทยกับพม่ามีปัญหาที่ต้องเจรจา เพื่อความเข้าใจและตกลงร่วมกันหลายเรื่อง แต่ทั้งสองฝ่ายจะเลือกประเด็นที่อาจตกลงกันได้ง่ายก่อน ส่วนปัญหาที่ซับซ้อนยุ่งยาก แขวนเอาไว้ก่อน ปัญหาเฉพาะหน้าคือข้อเรียกร้องของแรงงานพม่า ขอให้รัฐบาลไทยเปิดการลงทะเบียนรอบใหม่ เพราะยังมีสถานะเป็นแรงงานเถื่อน ไม่ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายไทยอีกหลายล้าน

ข้อเรียกร้องต่อไป ให้นายจ้างจ่ายค่าแรงตามกฎหมายไทย ขั้นต่ำวันละ 300 บาท ให้แรงงานผู้ถือบัตรสีชมพูเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้ นอกจากจังหวัดที่ทำงาน ให้มีข้อตกลงในการนำแรงงานพม่าเข้ามา โดยผ่านระบบรัฐต่อรัฐ เพื่อตัดระบบนายหน้า ขอให้ทางการไทยให้การศึกษาและสาธารณสุขแก่บุตรหลานแรงงานพม่า และข้อตกลงว่าด้วยแรงงานข้ามแดน

รัฐบาลไทยอาจตอบสนองข้อเรียกร้องของฝ่ายพม่าได้เป็นส่วนใหญ่ ขณะเดียวกัน ซูจีได้สัญญาว่าจะนำผู้ลี้ภัยชาวพม่ากว่าแสนคนกลับบ้านในเวลาที่เหมาะสม อาจหมายถึงเมื่อสถานการณ์ในพม่าสงบ และมีงานให้ผู้ลี้ภัยทำ คนเหล่านี้อพยพหนีภัยการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับชนกลุ่มน้อย มาอยู่ตามค่ายต่างๆในไทยประมาณ 30 ปีมาแล้ว ส่วนเรื่องที่ไม่พูดถึงคือปัญหาโรฮีนจา

อีกปัญหาหนึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดถึง คือข้อสงสัยของคนไทยบางส่วนที่ว่า ซูจีจะชวนแรงงานพม่ากลับบ้านหรือไม่? เรื่องนี้คงจะต้องให้สถานการณ์และเวลาเป็นผู้ตอบ เพราะถึงแม้พม่าจะกลับมาเป็นประชาธิปไตย และเปิดประเทศรับการลงทุนและค้าขายจากนานาชาติ แต่จะต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีกว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัว จนสามารถรับแรงงานนับล้านๆได้

การที่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชื่อดังระดับโลก เลือกเดินทางเยือนไทย และรัฐบาลไทยยินดีที่จะดูแลแรงงานพม่า ให้มีสิทธิตามกฎหมายไทย น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของไทยดีขึ้นในสายตาของนักสิทธิมนุษยชนตะวันตก และการมาไทยครั้งนี้ แทนที่ซูจีจะขอพบปะพูดจากับบรรดาผู้นำธุรกิจ แต่กลับขอพบและพูดจากับนักศึกษาไทย ต้องถือว่าเป็นประเพณีที่ค่อนข้างใหม่

การเยือนของผู้นำรัฐบาลพม่าตัวจริง นอกจากจะสร้างความเชื่อถือ ความเข้าใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว ยังอาจเป็นกำลังใจให้นักประชาธิปไตยไทยที่จะยืนหยัดต่อไป จนกว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้และยั่งยืน โดย มีซูจีเป็นแรงบันดาลใจ ซูจีที่ทั้งกล้าหาญและอดทนนานกว่า 20 ปี จึงประสบชัยชนะ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้