วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ติว จนท.เพิ่มปลอดภัย ด้านการนักท่องเที่ยว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว (กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมาโดยมีนายสุธรรม เดชดี รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายโชคดี อมรวัฒน์ รอง ผวจ.ภูเก็ต นางอุไรรัตน์ เนาถาวร ผอ.สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ โรงแรมเข้าร่วม นางอุไรรัตน์เปิดเผยว่า จากเหตุระเบิด ศาลพระพรหมเอราวัณ กทม. มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สมาคมโรงแรมไทยตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่โรงแรมเพื่อนำ ไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการดูแลความปลอดภัย กำหนดจัด 5 จังหวัด มีกรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ดำเนินการ ไปแล้ว 2 จังหวัด คือกรุงเทพฯ และชลบุรี

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า ปี 2558 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 29.88 ล้านคน ขยายตัว 20.44% มีรายได้ 2.23 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2559 มีนักท่องเที่ยว 14,158,649 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.92 แม้จะได้รับผลกระทบ เช่น เหตุระเบิดแยกราชประสงค์ และปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น การระบาดของไวรัสเมอร์ส การก่อการร้าย เหตุแผ่นดินไหวและเศรษฐกิจโลกตกต่ำ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย จึงจัดกิจกรรมพัฒนา บุคลากรเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม และ จนท.ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ เฝ้าระวังป้องกันเพื่อสร้าง ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เกิดความประทับใจในการเดินทางมา ท่องเที่ยวที่ประเทศไทย.

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว... 28 มิ.ย. 2559 08:31 ไทยรัฐ