วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง ครม.ระบายสต๊อกยาง 3.1 แสนตัน เกษตรสารภาพแบกค่าเช่าโกดังไม่ไหว

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติในการระบายสต๊อกยางและบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง เตรียมเสนอแนวทางบริหารจัดการสต๊อกยางพารารัฐบาลต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมี 2 แนวทาง คือ 1.นำยางในสต๊อกทั้งหมดไปใช้งานในประเทศ โดยไม่กระทบต่อราคายาง 2.นำออกประมูลขายให้เอกชน ซึ่งทั้ง 2 วิธี ได้มีวิธีป้องกันการนำยางทั้งหมดกลับมาใช้อีก

“รัฐบาลมียางอยู่ในสต๊อก 317,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 29,800 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายค่าเช่าโกดังไว้สำหรับเก็บยางพาราราว 23 ล้านบาท ต่อเดือน หรือ 276 ล้านบาทต่อปี และยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องของประกันภัยอีกบางส่วน ขณะนี้ได้มีการตรวจสต๊อกยางพาราไปแล้ว 60 โกดัง ซึ่งพบว่ายางมีคุณภาพดีมากกว่า 50% ส่วนใหญ่อยู่ในโกดังภาคเหนือ อีสานและภาคตะวันออก ส่วนยางที่มีการเสียหายมากที่สุด เป็นยางพาราในภาคใต้ เนื่องจากกองยางพาราล้ม”.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนการปฏิบัติในการระบายสต๊อกยางและบริหารจัดการสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 28 มิ.ย. 2559 03:32 28 มิ.ย. 2559 03:33 ไทยรัฐ