วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลแก้กฎหมายไล่บี้ทัวร์ศูนย์เหรียญ เอกชนผวาถูกให้กำหนดราคาทัวร์ขั้นต่ำ

นายเจริญ วังอนานนท์

น.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการแก้ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ซึ่งในมาตราที่ 31 ระบุห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยไม่รับค่าบริการหรือในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศทั้ง 7 ข้อ ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าขนส่งหรือค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนมัคคุเทศก์ ค่าจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุ ค่าเข้าชมสถานที่ที่มีการเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

“เชื่อว่ามาตรการนี้จะเป็นประโยชน์ จากเมื่อก่อนกฎหมายระบุเพียงว่า ห้ามทำราคาต่ำกว่าทุน ซึ่งยังคลุมเครือว่าต้นทุนของแต่ละรายเป็นอย่างไร และนำมาซึ่งการขายศูนย์เหรียญเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้จะมีการระบุเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ควรทำมานานแล้ว โดยนอกจากจะคุมทัวร์อินบาวด์แล้ว ต่อไปจะครอบคลุมถึงการตั้งราคาของทัวร์ไปต่างประเทศ (เอาท์บาวด์) ด้วย ซึ่งที่ผ่านมามักมีปัญหาทัวร์ที่ใช้ราคาต่ำเป็นตัวตั้งเพื่อหลอกลวงลูกค้า แต่ต่อไปหากมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมา ผู้บริโภคจะทราบเกณฑ์ราคาขั้นต่ำเพื่อสกรีนปัญหาก่อนที่นำไปสู่การหลอกลวงด้วย”

ด้านนายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวว่า ได้เรียกประชุมสมาชิกบริษัทนำเที่ยวประเภทนำนักท่องเที่ยวขาเข้า (อินบาวด์) ร่วม 100 ราย เพื่อหารือถึงแนวทางรับมือ หลังจากที่กรมการท่องเที่ยวแก้ไข พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของทัวร์กลายเป็นข้อกังวลของสมาชิก หากไม่หาทางออกที่เหมาะสมเชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเดือดร้อน เนื่องจากเรื่องราคายังเป็นประเด็นที่อ่อนไหวสำหรับการทำธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นคู่ค้าต่างประเทศ อีกทั้งรูปแบบการกำหนดราคาทัวร์ไม่เหมือนสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เพราะมีโปรแกรมที่ลูกค้าเลือกได้หลากหลาย เช่น โรงแรมซึ่งมีให้เลือก 1-5 ดาว เป็นต้น.

กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการแก้ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ซึ่งในมาตราที่ 31 ระบุห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจัดบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศ 28 มิ.ย. 2559 03:22 28 มิ.ย. 2559 03:23 ไทยรัฐ