วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สวดมนต์ถวายพระพร

สวดมนต์ถวายพระพร

  • Share:

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 มิ.ย. ที่ลานพิธีด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อ.เมืองนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิ.ย.59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59 และพิธีมอบป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่วัดต่างๆ ใน จ.นครปฐม โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ. นครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสงฆ์เข้าร่วมพิธีกว่า 2,500 รูป และมีชาวพุทธรวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีกว่า 3,000 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้