วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สวดถวายฯ

วันที่ 27 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศสวดทำวัตรเย็น แล้วให้สวดพระคาถาสองบทใหม่ที่คณะสงฆ์แต่งเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ส่วนในวันจันทร์กับวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันประสูติของทั้งสองพระองค์ ได้ขอให้คณะสงฆ์ ส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ ถวายพระพร วันที่ 27 มิ.ย. สวดที่วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม วันที่ 1 ก.ค. สวดที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เริ่มสวดเวลา 16.00-17.00 น.

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศสวดทำวัตรเย็น แล้วให้สวดพระคาถาสองบทใหม่ที่คณะสงฆ์แต่งเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 มิ.ย. 2559 00:10 28 มิ.ย. 2559 00:17 ไทยรัฐ