วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยูนิพาวเวอร์เทคมูลค่า 800 ล้านบาทที่โคราช

ยูนิพาวเวอร์เทคจับมือ เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยูนิพาวเวอร์เทค มูลค่า 800 ล้านบาทที่จ.โคราช ชูวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด กล่าวว่า การลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยูนิพาวเวอร์เทคของบริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัดและบริษัทเคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 MW มูลค่าโครงการกว่า 800 ล้านบาทที่จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้ไม้สับ เปลือกไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้า

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะใช้เทคโนโลยีกังหันเทอร์ไบน์แบบไอน้ำจากประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่นที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ 8 MW เป็นระยะเวลา 20 ปี มีกำหนดเริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และสิ้นสุดโครงการวันที่ 15 มกราคม 2561

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยูนิพาวเวอร์เทค เป็นโครงการที่เริ่มจากการตระหนักถึงปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาเศรษฐกิจ ประชากร และการขยายตัวของเขตเมือง ขณะเดียวกันรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกมาชดใช้พลังงานแบบเดิมที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของการนำถ่านหิน ปิโตเลียม และแก๊สธรรมชาติมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า นำมาซึ่งภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตอันใกล้ และเชื้อเพลิงดังกล่าวนี้ก็กำลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้

นอกจากนี้ในบริเวณพื้นที่ก่อตั้งโรงงานก็มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าจำนวนมาก และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ เกิดเงินหมุนเวียนจากการรับซื้อเชื้อเพลิงจากเกษตรกร เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในพื้นที่ นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด ที่ไว้วางใจให้บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ปัจจุบันบริษัทเคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน อาทิ โครงการไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โครงการไฟฟ้าพลังงานขยะ และโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาโครงการ งานปรึกษา งานวิศวกรรม งานจัดหาอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และการพัฒนาระบบพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย

ยูนิพาวเวอร์เทคจับมือ เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยูนิพาวเวอร์เทค มูลค่า 800 ล้านบาทที่จ.โคราช ชูวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า 27 มิ.ย. 2559 20:26 28 มิ.ย. 2559 08:06 ไทยรัฐ