วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กระทรวงอุตฯ เดินหน้ายกระดับ SME ไทย ชูงาน 'Thailand Industry Expo'

กระทรวงอุตฯ เดินหน้ายกระดับ SME ไทย ชูงาน 'Thailand Industry Expo'

  • Share:

กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐ ชูงาน "Thailand Industry Expo 2016" เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเดินหน้ายกระดับธุรกิจ SMEs ไทย เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก หวังใช้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล กระตุ้น ศก.ไทยเติบโตยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกำลัง พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่ม SMEs และ วิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม นำเสนอแนวคิดหลากหลายภายในงาน

ในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง "ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านกลไก "ประชารัฐ" ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

ขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้แปลงนโยบายดังกล่าวมาสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งนโยบายหลักจะเน้นตอบโจทย์ เทรนด์อุตสาหกรรมโลก เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ควบคู่กับการบูรณาการในรูปแบบของ IOT (Internet Of Things) เพื่อจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างมีระบบ เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแข่งขันในตลาดสากล

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านต่างๆ แบบองค์รวม อาทิ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ตลอดจนดึงผู้ประกอบการรายใหญ่จากหลากหลายคลัสเตอร์มานำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ และจุดประกายพลังสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในระดับสากลได้ต่อไป

การจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต Thailand Industry 4.0 Next Challenge towards Sustainable Future เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ต่อการนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล

ทั้งนี้ งาน Thailand Industry Expo 2016 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 6 วันของการจัดงานไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมกว่า 500 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้