วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
งาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปลุกสำนึกคนไทยร่วมแก้ปัญหา "สัตว์ป่า" สูญพันธุ์

งาน "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ปลุกสำนึกคนไทยร่วมแก้ปัญหา "สัตว์ป่า" สูญพันธุ์

  • Share:

"หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์"

คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 ที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ(United Nations Environment Programme) หรือ UNEP กำหนดให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์การ “ล่า-ค้า” สัตว์ป่าที่เกิดขึ้นทั่วโลก

โดยในส่วนของประเทศไทย สถานการณ์สัตว์ป่ายังน่าเป็นห่วง แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น แต่ขบวนการค้าสัตว์ป่ากลับไม่ได้เกรงกลัว การล่าสัตว์ป่ายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

คดีการลักลอบค้าสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทุกปี ข้อมูลล่าสุดจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เฉพาะที่จับได้ตั้งแต่ 1 ต.ค.2557–30 ก.ย.2558 มีถึง 534 คดี

เพราะการลักลอบล่า-ค้าสัตว์ป่า ถือเป็นขบวนการธุรกิจข้ามชาติที่ทำกำไรมหาศาลส่งผลให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แล้วนำออกมาขายให้กับขบวนการค้าสัตว์ป่าทั้งในและต่างประเทศ

ผลกระทบจากการค้าผนวกกับการสูญเสียพื้นที่ป่า ส่งผลให้สัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์

ปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์ป่าทั้งสิ้น 1,932 ชนิด แยกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 335 ชนิด 2.นก 1,012ชนิด 3.สัตว์เลื้อยคลาน 413 ชนิด และ 4.สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 172 ชนิด

โดยสถานภาพของสัตว์ป่าประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 1 ชนิด คือ สมัน ขณะที่ 4 ชนิด อยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติ คงเหลือเฉพาะในศูนย์เพาะเลี้ยงเท่านั้น ได้แก่ แรด กูปรี กระซู่ และละมั่ง นอกจากนี้ยังมี 12 ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง อาทิ ค้างคาวคุณกิตติวัวแดงกวางผา พะยูนและมี 35 ชนิดอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่อีก 69 ชนิด มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

สำหรับประเภทนก สูญพันธุ์ไปแล้ว 2 ชนิด คือ นกช้อนหอยใหญ่และนกพงหญ้า สูญพันธุ์จากธรรมชาติ 2 ชนิด คือ นกกระเรียนพันธุ์ไทยและนกช้อนหอยดำ และมีอีก 43 ชนิดที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง อาทิ นกตะกราม นกแต้วแล้วท้องดำ และเป็ดก่า ขณะที่อีก 66 ชนิดใกล้สูญพันธุ์ และ 71 ชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน สูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้ว 1 ชนิด คือ ตะโขง และอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 11 ชนิด เช่น จระเข้น้ำจืด เต่าตนุ เต่าลายตีนเป็ด ตะพาบม่านลาย ขณะที่ 5 ชนิดใกล้สูญพันธุ์ และอีก 16 ชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ส่วนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี 5 ชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

พล.อ.สุรศักดิ์

“สาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ป่าต้องตกอยู่ในสถานภาพดังกล่าว เพราะการบุกรุกทำลายป่าทำให้สัตว์ป่าสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร แต่ที่ร้ายไปกว่าก็คือการคุกคามสัตว์ป่าเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งการฆ่าช้างเอางา การฆ่าเสือ ฆ่ากระทิง การล่าสัตว์สงวนและสัตว์คุ้มครอง” พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงสาเหตุของปัญหา

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเข้มข้นและสอดรับกับการรณรงค์ของ UNEP ที่เริ่มรณรงค์ “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า” ใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรฯ ได้มอบให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ บังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองสัตว์ป่าของไทยอย่างจริงจัง

“นอกจากนี้ได้มอบหมายให้กรมส่ง เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน 15 ชนิด ได้แก่ กระซู่ เลียงผา สมัน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร กูปรี นกกระเรียน นกแต้วแล้วท้องดำ ควายป่า แมวลายหินอ่อน กวาง ผา เก้งหม้อ สมเสร็จ แรด พะยูน ละมั่ง และสัตว์ป่าคุ้มครอง 1,292 ชนิด เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำใดๆที่เอื้อให้เกิดการล่าหรือคุกคามสัตว์ป่าจนอาจทำให้สูญพันธุ์ได้” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

และ ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ กระทรวงทรัพยากรฯ จะจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเปิดการรณรงค์ “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์” ที่ห้างสยามพารากอน เพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ป่ารวมทั้งเกิดความตระหนักต่อสถานการณ์การคุกคามสัตว์ป่า

“ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม” เห็นด้วยที่จะต้องหยุดวงจรอันเลวร้ายที่เกิดขึ้น นั่นคือต้องหยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า ตลอดจนหยุดพฤติกรรมทุกๆอย่างที่จะนำมาซึ่งการคุกคามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงเป็นสาเหตุทำให้สัตว์ป่าต้องสูญพันธุ์ไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งท้ายที่สุดผู้ที่จะต้องได้รับผลพวงจากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ คือ ผู้ล่า ผู้ฆ่า และผู้ซื้อ นั่นเอง

ที่น่าเศร้าใจกว่านั้นคือเมื่อธรรมชาติขาดสมดุล มนุษย์ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นตกเป็นเหยื่อเองบ้าง!

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้