วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อตีตังสญาณ

คำ “อตีตังสญาณ” ตามความหมายในพระพุทธศาสนา คือ ญาณ ความหยั่งรู้เรื่องราวในอดีต ซึ่งเป็นความรู้หนึ่งของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก

แต่ความรู้ถอยหลังเข้าไปในอดีต...นักประวัติศาสตร์ โบราณคดี อาศัยจดหมายเหตุ เอกสาร พงศาวดาร ตำนาน และจารึก ตลอดจนหลักฐานทางโบราณวัตถุ โบราณสถาน ศึกษาเปรียบเทียบ แล้วกำหนดอายุและสมัย ของเรื่องราวนั้นๆไว้

ในหนังสือ “อตีตังสญาณ หรือเครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต” ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร เขียนและพิมพ์ถวายพระที่เข้าชมพิพิธภัณฑ- สถานแห่งชาติ ในเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ.2511 มีความตอนหนึ่งว่า

พ.ศ.2484 ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ วิลลาร์ด เอ็ฟ ลิบบี้ แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก แน่ใจว่า คุณสมบัติของคาร์บอน 14 อาจใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้อายุโบราณวัตถุได้

คาร์บอน 14 มีอยู่ในอากาศ สิ่งมีชีวิต ตั้งแต่พืชพันธุ์พฤกษชาติ สัตว์ และมนุษย์ รับเข้าไว้ในตัวในอัตราปกติ

และเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นตาย ก็จะหยุดรับคาร์บอน 14 ขณะที่คาร์บอน 14 เริ่มแยกสลายออกไปจากตัว

ดร.ลิบบี้ ทดลองเครื่องนับคาร์บอน 14 สอง-สามครั้ง แล้วก็เริ่มทดสอบชิ้นไม้ที่นำมาจากหลุมฝังศพพระเจ้าโซเซอร์ กษัตริย์อียิปต์ ซึ่งฝังไว้ที่สักการา แต่ผลปรากฏว่ายังผิดพลาดคลาดเคลื่อนนับร้อยปี

มีหลักฐานชัดเจน พระเจ้าโซเซอร์ปกครองอียิปต์ เมื่อ 4,600 ปีที่แล้ว

ผลลัพธ์ไม่น่าพอใจ ดร.ลิบบี้แก้ไขข้อผิดพลาด เริ่มทดสอบครั้งที่สอง คราวนี้เป็นชิ้นไม้จากหลุมฝังศพกษัตริย์สเนเฟรุ ที่เมย์ดัม ซึ่งมีหลักฐานว่าอายุ 4,575 ปี

ผลการทดสอบออกมา ชิ้นไม้มีอายุ 4,802 ปี แม้จะไม่ตรงทีเดียว แต่ถือว่าใกล้เคียง

ยังมีการทดลองกับวัตถุที่รู้อายุแล้วเป็นครั้งที่สอง เรือเก็บศพพระเจ้าเซซอสตรีส กษัตริย์อียิปต์ ที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว 3,800 ปี ผลออกมาก็ได้ตัวเลข 3,800 ปี

ในการทดลองครั้งต่อๆไป แม้ถือว่าใช้ได้ผลติดต่อกันมา 10 ปี แต่ก็ไม่สามารถกำหนดปีที่แน่นอน

จึงวางหลักไว้ว่า ผลที่ทดสอบนั้น อาจจะก่อนหรือหลัง เฉลี่ย 180 ปี ตัวเลขนี้ต่อมา เปลี่ยนเป็น + หรือ - 200 ปี

มีการศึกษาต่อๆมา ว่ารังสีปรมาณูจากคาร์บอน 14 เป็นวิธีใหม่ สามารถกำหนดอายุของวัตถุได้แน่นอน อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ สามารถรู้ถอยหลังไปได้ถึง 40,000 ปี

ดร.ลิบบี้ ได้รับรางวัลโนเบล ทางแขนงดำเนินงานใช้คาร์บอน 14 เมื่อปี 2503

นักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ สำหรับศึกษาวิธีใช้คาร์บอน 14 ขึ้นหลายแห่ง

หลักการคาร์บอน 14 ใช้เหมือนกัน แต่เทคนิคในกระบวนการ ต่างกัน มีความคืบหน้าว่า บางแล็บมหาวิทยาลัย มีความสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปได้กว่า 40,000 ปี

ท้ายข้อเขียนคุณธนิต อยู่โพธิ์ บอกว่า วางแผนที่จะมีห้องปฏิบัติการ วิจัยทดสอบโบราณวัตถุ ด้วยวิธีคาร์บอน 14 แต่ติดที่ยังไม่มีงบประมาณ

จนถึงวันนี้ กรมศิลปากรก็ยังไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้ เมื่อต้องการรู้อายุโบราณวัตถุ ประกอบงานศึกษาวิจัย ก็ต้องส่งชิ้นวัตถุนั้นไปให้ห้อง

ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เท่าที่ผมจำได้ ช่วงเวลาที่มีกรณีปุจฉาวิสัชนา ศิลาจารึกพ่อขุนราม... รัชกาลที่ 4 ท่านจารึกใหม่...หรือไม่ ผมตามอ่านศิลปวัฒนธรรม ก็ได้ความว่า มีการส่งคราบไคล...จารึก ไปใช้วิธีคาร์บอน 14 ผลออกมาว่าเป็นของเก่า ไม่ใช่ของใหม่

จึงพอประมวลความรู้ว่า เครื่องมือคาร์บอน 14 มีใช้กันอยู่ในเมืองฝรั่ง ยังไม่มีผลคืบหน้าถึงขั้นชี้เดือนชี้ปี

เจ้าเครื่องมือที่นักเลงดีเอามาคุยว่าพิสูจน์อายุสมเด็จวัดระฆัง อายุกว่าร้อยปี โฆษณาขายพระกันอึงมี่นั้น ใครขืนเชื่อเช่าพระไป จะเจ็บใจ เพราะคงได้แต่พระปลอม

เครื่องมือพิสูจน์อายุพระสมเด็จฯ หากจะว่าไป ก็คงตระกูลเดียวกับเครื่องหาระเบิด ทีจี 200 นั่นแหละครับ

เรื่องสุกงอมจนกระทั่งฝรั่งเขาสั่งปรับเอาเงินคืนเหยื่อที่หลงเชื่อแล้ว คนซื้อในเมืองไทย ดูเหมือนจะไม่รู้ตัว ว่าเป็นเหยื่อ โถ! เจ้ามัสยา ช่างน่าสงสารเสียจริงๆ.

กิเลน ประลองเชิง

27 มิ.ย. 2559 09:33 27 มิ.ย. 2559 09:33 ไทยรัฐ