วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระดมความเห็น พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่

จากการประชุมระดมความคิดเห็น “มุมมองการบริการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย” โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ทดแทนฉบับ พ.ศ.2510 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมวิสามัญ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้ปรับปรุง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 เข้าด้วยกัน โดยมีสมาคมเหมืองแร่ จ.ลำปาง สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง ผู้มีส่วนในการใช้แร่ดินขาวเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเซรามิก ตลอดจนภาคประชาสังคมที่สนใจเขาร่วมประชุม

นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ใน จ.ลำปางมีประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับประทานบัตรเหมืองแร่ดินขาวที่รอการอนุญาตประทานบัตรมานาน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเก็บค่าภาคหลวงแร่ หรือการอนุญาตประทานบัตรเหมืองลิกไนต์ ลำปางเป็นพื้นที่ที่มีเหมืองแร่หลากหลายทั้งหินแร่ เหมืองลิกไนต์ เหมืองของบริษัทปูนซีเมนต์ และเหมืองดินขาวที่ใช้ในการอุตสาหกรรมเซรามิก แต่ละส่วนมีข้อกฎหมายที่ยังรอการแก้ไข เช่น การประทานบัตรเหมืองแร่ดินขาวที่รอกันมาหลายปีจนป่านนี้ยังไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้เพราะติดระเบียบ และจะเก็บรวบรวมข้อมูลไปพิจารณา เชื่อว่าในระยะ 2 ปีนี้น่าจะมีแผนและทางออกที่ชัดเจน

ทางด้านนายชัยณรงค์ จุมภู นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผา เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมเซรามิกให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก เนื่องจากแร่ดินขาวมีความสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของ จ.ลำปางมีมูลค่าการส่งออกปีละไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาทราบว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่ดินขาวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการต่อใบอนุญาตประทานบัตรเพื่อนำแร่ดินขาวขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายเหมืองแร่จะมีความเกี่ยวเนื่องต่อทิศทางและแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน.

จากการประชุมระดมความคิดเห็น “มุมมองการบริการจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย” โดยกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม... 27 มิ.ย. 2559 08:31 27 มิ.ย. 2559 08:47 ไทยรัฐ