วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารขุดคลองส่งน้ำ แก้แล้งอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างแหล่งน้ำ ที่บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 14 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โดยแหล่งน้ำที่ขุดลอก มีความยาวประมาณ 500 เมตร กว้าง 30 เมตรจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 5 แสน ลบ.ม. ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 3,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อทำระบบผลิตประปาที่บ้านนาเรือง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ บ.โพนบก ต.ขมิ้นอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีฝนตกลงมาจะทำให้กักเก็บน้ำได้มาก ขณะที่น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนน้ำอูน ปริมาณกักเก็บที่ 520 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีน้ำเพียง 161 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31% เขื่อนน้ำพุงระดับกักเก็บ 165 ล้าน ลบ.ม.มีน้ำ 32 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 19 % และหนองหารปริมาณกักเก็บ 266 ล้านลบ.ม.ขณะนี้มีน้ำ 154 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57% อย่างไรก็ตาม แหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก 112 แห่ง ความจุ 213 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีน้ำ 75 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 38% ส่วนสาเหตุที่น้ำในแหล่งน้ำมีน้อยเกิดจากฝนที่ตกลงมาใต้เขื่อนจึงไม่ทำให้เพิ่มปริมาณน้ำ ดังนั้นจึงต้องเตรียมการรับมือกับปัญหาภัยแล้งในวันข้างหน้า

ส่วนที่หนองน้ำสาธารณะหนองเสียว ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีมอบหนองน้ำสาธารณะหนองเสียวให้ชาวบ้านในพื้นที่ ต.แก่งเลิงจาน ได้ใช้ประโยชน์ขึ้น มี พล.ต.สนธยา ศรีเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 เป็นประธานทำพิธีมอบหนองน้ำสาธารณะ สำหรับหนองเสียวที่ทำพิธีส่งมอบให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์นี้ถือเป็นหนองน้ำในพื้นที่ ต.แก่งเลิงจาน ที่ตั้งอยู่บนที่ลุ่มและเป็นพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งจะไหลมารวมกันเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูฝน โดยก่อนหน้านี้มีลักษณะตื้นเขินใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม จึงได้ร่วมกับ อบต.แก่งเลิงจานนำเครื่องจักรและกำลังทหารมาทำการขุดลอกและขยายขนาดของหนองน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและลึกขึ้น พร้อมกับวางระบบการส่งจ่ายน้ำเชื่อมต่อกับระบบชลประทานในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานได้ใช้ประโยชน์จากหนองน้ำสาธารณะแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ ต่อมาจึงได้ทำพิธีส่งมอบหนองน้ำสาธารณะหนองเสียวให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในครั้งนี้.

พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างแหล่งน้ำ ที่บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ 14 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร... 27 มิ.ย. 2559 08:24 27 มิ.ย. 2559 08:24 ไทยรัฐ