วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วางศิลาฤกษ์แล้ว โรงงานแปรรูปขยะ

วางศิลาฤกษ์แล้ว โรงงานแปรรูปขยะ

  • Share:

นายประทีป กีรติเลขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานของบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด (WPP) ณ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีอาจารย์ฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์ กองราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธี มีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก น.ส.รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ให้การต้อนรับ

น.ส.รมย์ชลีเปิดเผยว่า ก่อนดำเนินโครงการบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัทเอ็นทิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำการศึกษาผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และบริษัทฯได้พบผู้นำและชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน รวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายถึงความตั้งใจและแผนงานของบริษัทที่จะทำการสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานในพื้นที่บ่อขยะเดิม ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของบ่อขยะเดิม รวมถึงแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ประชาชนได้รับ อีกทั้งยังได้ทำการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้แล้ว โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยรายวันและขยะฝังกลบรวมกัน สูงสุดอยู่ที่ 460 ตันต่อวัน อีกทั้งถูกออกแบบเน้นการควบคุมมลพิษสารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะติดตั้งจอมอนิเตอร์หน้าโรงงานเพื่อรายงานคุณภาพมลพิษทางอากาศอีกด้วย

น.ส.รมย์ชลีเผยอีกว่า บริษัทฯจะพัฒนาโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานที่บ่อขยะแห่งนี้ให้เป็นโครงการนำร่องของจังหวัด และเป็นต้นแบบของประเทศไทย ตลอดจนศูนย์เรียนรู้ในการแปรรูปขยะเป็นพลังงานอย่างถูกต้องและยั่งยืน ภายใน 7 ปีข้างหน้าบ่อขยะแห่งนี้และบ่อขยะอีก 13 แห่งในจังหวัดเพชรบุรีจะลดลงไปเรื่อยๆประชาชนและลูกหลานจะมีสุขภาพที่ดี ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยมีบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมทั้งผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ภายในต้นปี 2561 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้