วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปศุสัตว์ฝังไมโครชิป หวั่นกระบือสูญพันธ์ุ

น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สกลนครลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือภายในหมู่บ้านคำผักแพว ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย และให้ความรู้กับเกษตรกรในการดูแลกระบือในช่วงหน้าฝน ที่มักจะเกิดโรคระบาดสัตว์ได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย จึงแนะนำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตสุขภาพของกระบือที่เลี้ยงไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการฝังไมโครชิปให้กับกระบือแม่พันธุ์ของเกษตรกร ที่นำเข้าเลี้ยงในโครงการธนาคารโคกระบือของปศุสัตว์สกลนคร เพื่อขึ้นทะเบียนผ่านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์

น.ส.เยาวนิตย์เปิดเผยว่า ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีความเป็นห่วงจำนวนประชากรกระบือที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ จากการสำรวจข้อมูลทั้งประเทศพบว่าขณะนี้มีประชากรกระบือเหลือไม่ถึง 1 ล้านตัว เฉพาะที่ จ.สกลนคร มีเหลืออยู่เพียง 46,865 ตัวเท่านั้น ดังนั้น จึงจะต้องมีการขึ้นทะเบียนฝังไมโครชิปกระบือเพศเมียและเร่งขยายพันธุ์กระบือ ซึ่งหากไม่รีบเร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตได้ ที่สำคัญการขึ้นทะเบียนไมโครชิปยังเป็นการสำรวจประชากรกระบือในพื้นที่ และเป็นการป้องกันการระบาดของโรคได้อีกด้วย.

น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สกลนครลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือภายในหมู่บ้านคำผักแพว ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อย... 27 มิ.ย. 2559 08:13 27 มิ.ย. 2559 10:38 ไทยรัฐ