วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย ร่วมสัมมนา การรายงานข่าวสิทธิเด็ก รุ่นที่ 11

ผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลีย ร่วมสัมมนา การรายงานข่าวสิทธิเด็ก รุ่นที่ 11

  • Share:

สถาบันอิศรา ร่วม มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดสัมมนา การรายงานข่าวด้านสิทธิเด็ก รุ่นที่ 11 โดยมีผู้เชี่ยวชาญการทำข่าวด้านสิทธิเด็กจากประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากร ...

ที่ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกันจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข่าวด้านสิทธิเด็ก รุ่นที่ 11" ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559  โดยมี Mr.Kathryn Bice ผู้เชี่ยวชาญการทำข่าวด้านสิทธิเด็กจากประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรหลักตลอดการสัมมนา และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม ที่ทำงานคลุกคลีกับการรายงานข่าวเด็ก เช่น การใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ เป็นต้น

บรรยากาศการอบรมสัมมนาตลอด 3 วัน Mr.Kathryn Bice ให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การรายงานข่าวสิทธิเด็ก วิธีการสัมภาษณ์ รวมถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าว แต่ประเด็นเรื่องจรรยาบรรณในการนำเสนอภาพและข่าว เพื่อส่งเสริมการรายงานข่าวของสื่อมวลชน ให้ตระหนักถึงจริยธรรมวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสิทธิเด็ก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้