วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เยาวชนไม่ทันเกมน้ำเมาโฆษณาแฝง

เยาวชนไม่ทันเกมน้ำเมาโฆษณาแฝง

  • Share:

ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงผลสำรวจซุปเปอร์โพล เรื่อง สัญญาณเตือนภัยพฤติกรรมดื่มน้ำเมาเยาวชนในกระแสบอลยูโรฟีเว่อร์ 2016 ว่า ร้อยละ 97.2 เห็นว่าโฆษณาแฝงธุรกิจน้ำเมาช่วงบอลยูโรฟีเว่อร์ 2016 มีผลกระตุ้นนักดื่มน้ำเมาเยาวชนใหม่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้จดจำและระลึกถึงตราสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะรู้เท่าทันน้อย รับสารง่าย เป็นกลุ่มที่สนใจกีฬาอยู่แล้ว โดยผลวิจัยพบเยาวชนวัยต่ำกว่า 18 ปี ร้อยละ 87 ระบุว่า เมื่อเห็นตราสินค้าเหล้าเบียร์ในรายการกีฬาทำให้จดจำง่าย ร้อยละ 83 คิดว่าเป็นสิ่งดีที่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สนับสนุนกีฬา ร้อยละ 64 เห็นด้วยว่าควรให้บริษัทเหล้าเบียร์ถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ดู แสดงให้เห็นว่าเยาวชนไม่รู้เท่าทันธุรกิจน้ำเมา จึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าไปมีบทบาทของธุรกิจน้ำเมากับการเป็นผู้สนับสนุนรายการต่างๆ ควบคู่กับการให้เด็กรู้เท่าทันธุรกิจน้ำเมา โดยบรรจุในการเรียนการสอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้