วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศน.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมฯ"

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรศาสนา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้านศาสนาเพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี 5 โครงการดังนี้ 1.พิธีรับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทานโครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 ก.ค. ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ 2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ ส่วนกลางจัดวันที่ 14 ก.ค. ที่วัดยานนาวา ส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) คณะสงฆ์ หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดพิธีในสถานที่ต่างๆ จังหวัดละ 1 แห่ง ช่วงวันที่ 9-28 ก.ค. 3. พิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14 ก.ค.ที่วัดยานนาวา 4.พิธีรวมพลังทางศาสนามหา มงคลเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 27 ก.ค.ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร และ 5.จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 5,000 เล่ม ถวายแด่คณะสงฆ์ และมอบให้องค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา และหน่วยงานต่างๆ.

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรศาสนา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 27 มิ.ย. 2559 00:39 27 มิ.ย. 2559 00:39 ไทยรัฐ