วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ศน.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมฯ"

ศน.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระบรมฯ"

  • Share:

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรศาสนา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้านศาสนาเพื่อให้พสกนิกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี 5 โครงการดังนี้ 1.พิธีรับผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทานโครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6 ก.ค. ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ 2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติ ส่วนกลางจัดวันที่ 14 ก.ค. ที่วัดยานนาวา ส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) คณะสงฆ์ หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมจัดพิธีในสถานที่ต่างๆ จังหวัดละ 1 แห่ง ช่วงวันที่ 9-28 ก.ค. 3. พิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14 ก.ค.ที่วัดยานนาวา 4.พิธีรวมพลังทางศาสนามหา มงคลเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 27 ก.ค.ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร และ 5.จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน ตอนว่าด้วยพระสูตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 5,000 เล่ม ถวายแด่คณะสงฆ์ และมอบให้องค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา และหน่วยงานต่างๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้