วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"- "3C PROJECT" ฟื้นคุณค่าคลองกรุงเทพฯ

ทรัพยากรด้านการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในอดีต คือ “แม่น้ำลำคลอง” ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,161 คลอง คูลำกระโดงอีกจำนวน 521 คู รวมเป็น 1,682 คูคลอง ระยะทางรวม 2,604 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันคลองหลายสายกลับกลายเป็นเพียงพื้นที่รองรับน้ำ ทั้งน้ำดีและน้ำเสียปะปนกันไป

จนกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหลายกลุ่มได้พยายามผลักดันให้คลองกลับมามีบทบาทและมีความสำคัญในชีวิตประจำวันอีกครั้ง ควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่การระบายน้ำ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ที่ผ่านมา เครือข่าย 3C Project (Cynal-Cycling-Community) ร่วมกับสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่ายผู้ใช้จักรยาน ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาพื้นที่ริมคลองบางมดเป็นทางจักรยาน เพื่อสร้างสรรค์การเดินทางและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

“3C Project (Cynal-Cycling-Community) คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไรในการรวมตัวกัน?” ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาการออกแบบและวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้จัดการโครงการ เล่าว่า เครือข่าย 3C Project หรือโครงการทางจักรยานสัญจรมหานครริมน้ำ เกิดจากการรวมตัวของชุมชน คนรักเมือง รักจักรยาน รักคลอง ที่อยากเห็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน สร้างทางเลือก สร้างโอกาสการเข้าถึงด้วยการเชื่อมทางเดิน ทางจักรยานริมคลองให้เข้าใกล้สถานีรถไฟฟ้า โรงเรียน ที่ทำงาน โดยไม่ต้องพึ่งรถยนต์ เพราะบนถนนอันตรายต่อผู้ขับขี่จักรยานเกินไป นอกจากนี้ อยากให้คนต่างถิ่น ชาวต่างชาติได้มีทางเลือกในการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตริมคลองอีกด้วย ซึ่งการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดทางเลียบคลอง ในการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากยิ่งขึ้น

“3C Project เกิดขึ้นมานานหรือยัง? ทำกิจกรรมอะไรบ้าง?” ดร.กัญจนีย์บอกว่า เครือข่าย 3 ซีเกิดขึ้นมาประมาณปีกว่าแล้ว ขณะนี้
เรามีสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊ก 3C Project ประมาณ 800 คน ซึ่งเราใช้ช่องทางนี้ในการนัดหมายสมาชิกเพื่อทำกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง

“เส้นทางจักรยานเลียบคลองที่อยากผลักดันคือพื้นที่ใด?” ดร.กัญจนีย์ระบุว่า เราอยากให้ กทม.เชื่อมทางจักรยานเลียบคลองบางมด-วัดพุทธบูชา-สถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีอยู่แล้วประมาณ 3 กิโลเมตร ขาดทางเลียบคลองอีก 5-7 กิโลเมตรก็จะสามารถเชื่อมต่อถึงสถานีรถไฟฟ้าวุฒากาศได้ ทั้งนี้ ถ้าเส้นทางเลียบคลองนี้ จะมีระยะทางสั้นลง 3 กม. ทำให้เดินทางได้เร็วขึ้น เบื้องต้น ทางเครือข่ายได้ประสานทางสำนักงานเขตทุ่งครุและเขตจอมทอง เพื่อมอบแบบทางจักรยานซึ่งทางเครือข่ายเป็นผู้ออกแบบและกำลังสำรวจความคิดเห็นชาวชุมชนที่อยู่ริมคลองด้วยว่าต้องการหรือเห็นด้วยกับแบบที่ทีมงานร่างขึ้นมาหรือไม่ ก่อนนำร่างแบบนั้นเสนอหน่วยงาน กทม. เพื่อช่วยผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริง

ทางเลียบคลองบางมดแห่งนี้จะเป็นต้นแบบให้กับคลองสายอื่นๆ เพราะกรุงเทพฯมีคูคลองที่เชื่อมโยงกันได้มากกว่า 2,000 กิโลเมตร หากเชื่อมต่อการเดินทางคูคลองได้ทั้งหมด เราจะมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย สะดวก และเดินทางได้อย่างปลอดภัย.

ทรัพยากรด้านการคมนาคมที่สำคัญของกรุงเทพมหานครในอดีต คือ “แม่น้ำลำคลอง” ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,161 คลอง คูลำกระโดงอีกจำนวน 521 คู รวมเป็น 1,682 คูคลอง ระยะทางรวม 2,604 กิโลเมตร แต่ปัจจุบันคลองหลายสายกลับกลายเป็นเพียงพื้นที่รองรับ 27 มิ.ย. 2559 00:00 27 มิ.ย. 2559 00:01 ไทยรัฐ