วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระมิ่งขวัญของปวงชน

ตั้งแต่เช้าวันที่ 26 มิ.ย. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทั่วทุกภาคของประเทศแสดงความจงรักภักดีด้วยการนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้น พระชนมายุยิ่งยืนนาน ปกเกล้าปกกระหม่อมชาวไทยตลอดไป อาทิ มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะนักศึกษาหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารทั่วไป รุ่นที่ 8 งานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ตำบลวัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี สมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ จ.ชลบุรี ชมรมผู้สูงอายุอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนศรีวิทยา รุ่นปฐมฉัฐ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ชมรมอายุยืน 28 ตำบลด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ครอบครัวมาตรแก้ว จาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร ครอบครัวนายเจริญ อำนวย ตำบลเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี.

ตั้งแต่เช้าวันที่ 26 มิ.ย. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหา ราชวัง พสกนิกรจากทั่วทุกภาคของประเทศแสดงความจงรักภักดีด้วยการนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 26 มิ.ย. 2559 23:51 26 มิ.ย. 2559 23:51 ไทยรัฐ