วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.ชวน ปชช.ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด

(ภาพจาก: เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)

กกต.ชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด โดยยื่นด้วยตนเองถึงวันที่ 7 ก.ค. ขณะที่ยื่นทางไปรษณีย์ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ล่าสุดมีผู้มาขอใช้สิทธิ์แล้วกว่า 6.6 หมื่นคน 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.59 นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กกต.ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ไปตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ใกล้หมดเขตการขอลงทะเบียนใช้สิทธิวันลงทะเบียนแล้ว โดยตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนฯ มีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัดแล้ว จำนวน 66,519 คน ทั้งนี้สำหรับผู้มีสิทธิออกเสียง ที่อยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง (วันที่ 10 พ.ค.2559 เป็นต้นไป) หากประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน โดยสามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ

1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง โดยในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 7 ก.ค.นี้ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทน 2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ 30 มิ.ย. และ 3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2559 โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24.00 น. โดยเมื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงนอกเขตจังหวัดเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์

นายบุณยเกียรติ กล่าวต่อว่า การออกเสียงประชามติครั้งนี้จะเป็นการลงคะแนนออกเสียงในวันเดียวกันทั่วประเทศ และเป็นการเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. นอกเขตจังหวัดในครั้งที่ผ่านมาว่า จะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดใหม่เช่นเดียวกัน มิฉะนั้นในวันออกเสียงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.นี้ จะไม่มีชื่อในหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ และจะไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามติได้.

กกต.ชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด โดยยื่นด้วยตนเองถึงวันที่ 7 ก.ค. ขณะที่ยื่นทางไปรษณีย์ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ล่าสุดมีผู้มาขอใช้สิทธิ์แล้วกว่า 6.6 หมื่นคน 26 มิ.ย. 2559 20:01 26 มิ.ย. 2559 22:11 ไทยรัฐ