วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส. หนุนพลังเยาวชน ต้านยาเสพติด

เครดิตภาพจาก: ป.ป.ส.

ป.ป.ส. ผนึกกำลังเยาวชนร่วมต้านยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม “สังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมงาน “มหกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก” ภายใต้กิจกรรม “สังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด” (Change the social, you can do it.) ที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 พร้อมรับฟังการรายงานผลการจัดกิจกรรมของเยาวชน ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ทั้ง 10 ภาค เพื่อการประสานงานการทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภานักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการทำงานทั้ง 3 หน่วยงานในพื้นที่ของตน โดยเชื่อมั่นพลังเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติในการที่จะลดปัญหายาเสพติด

โดยในพิธีเปิด พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายเยาวชนอย่างจริงจัง และขอให้เยาวชน ศอ.ปส.ย. ทั้ง 10 ภาค ประสานงานการทำงานร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภานักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการการทำงานทั้ง 3 หน่วยงานในพื้นที่ของตน โดยเชื่อมั่นพลังเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติในการที่จะลดปัญหายาเสพติด

นายณรงค์ รัตนานุกูล กล่าวว่า “ขอแสดงความชื่นชมความคิดที่สร้างสรรค์ของน้องๆ เยาวชนทุกคนที่ร่วมแสดงพลังเพื่อต่อต้านยาเสพติด รู้สึกภาคภูมิใจกับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีทั้งพลังความสามารถ มีความตระหนักในปัญหายาเสพติด ช่วยกันระดมความคิด และชวนเพื่อนๆ มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดีๆ ขอบคุณเยาวชน ศอ.ปส.ย.ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง นอกจากกลุ่มเยาวชน ศอ.ปส.ย. ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ยังมีเยาวชน ศอ.ปส.ย. ทั่วประเทศ ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผมขอขอบคุณเยาวชนแกนนำจาก ศอ.ปส.ย. ทั้ง 10 ภาค เยาวชนเครือข่ายจากกรุงเทพมหานคร พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเป็นพลังที่เข้มแข็ง ช่วยกันป้องกันปัญหายาเสพติดให้ห่างไกลจากกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

นายศรราม พรหมมากร ประธาน ศอ.ปส.ย.ระดับชาติ เป็นผู้แทนเยาวชน กล่าวถึงผลการดำเนินงานและฝากข้อความถึงผู้ใหญ่ใจดี “ศอ.ปส.ย. อาจจะไม่ใช่เครือข่ายที่ดีที่สุด ที่สามารถทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แม้ว่าวันนี้ในสิ่งที่เราทำนั้นมันยังไม่สามารถทำให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของตนเองที่ได้ทำเพื่อสังคมและส่วนรวม และหากเราทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรร่วมมือกัน ผมยังคงมีความเชื่อเสมอว่า “ยาเสพติดจะหมดไปจากประเทศของเรา” ขอเพียงทุกคนอย่ามองสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นเพียงเรื่องธรรมดา จงมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ผมในฐานะตัวแทนเยาวชน ศอ.ปส.ย. ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและเยาวชนทุกคนที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของเยาวชน ศอ.ปส.ย. ให้พวกเราได้ร่วมกันเรียนรู้ทักษะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนที่ดีของสังคม”

นายณรงค์ รัตนานุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการช่วยในการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชน ตามข้อสั่งการของ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามถ้อยแถลงของประธาน ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ ที่ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีจากทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากร เป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะมีพื้นที่ให้การจัดกิจกรรม และงบประมาณจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนทั้ง 77 จังหวัดอย่างต่อเนื่อง”.

ป.ป.ส. ผนึกกำลังเยาวชนร่วมต้านยาเสพติด ภายใต้กิจกรรม “สังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 26 มิ.ย. 2559 17:58 26 มิ.ย. 2559 23:03 ไทยรัฐ