วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุเทพ โพสต์เฟซฯไลฟ์ หนุน รธน.มีชัย เพราะปฏิรูปศึกษาลดเหลื่อมล้ำ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ มปท. โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์ ยกเหตุ หนุน รธน.มีชัย เพราะปฏิรูปการศึกษาลดเหลื่อมล้ำ ขอบคุณนายกฯใช้ ม.44 สั่งเรียนฟรี 15 ปี 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ มปท. หรือ แกนนำกลุ่ม กปปส.เดิม ได้ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงสาเหตุการสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญว่า ในรัฐธรรมนูญนี้ระบุถึงการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำในสังคม น่ายินดีที่ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนายมีชัย ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมหน้าใหม่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ในมาตรา 54 บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่จะต้องดูแลเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน จนถึงอนุบาล จบมัธยม ต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี ให้เด็กไทยทุกคนได้เรียนฟรีโดยเท่าเทียม ที่ตนชื่นชอบมากที่สุดคือ ที่กำหนดว่า รัฐจะต้องดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนาร่างการจิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม ปูพื้นฐานความเจริญเติบโตทางสติปัญญาให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษา จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ ขอบคุณ "ประยุทธ์" ออกคำสั่งเรียนฟรี 15 ปี

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้กำหนดเป้าหมายว่า การปฏิรูปการศึกษาของประเทศครั้งนี้ต้องระบุให้ชัดว่า มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญในความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดีให้กับประเทศนี้ เป็นคนที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองถึงจะไปรอด เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง และขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ที่ออกคำสั่งฉบับที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ถือเป็นการเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และเป็นสิ่งยืนยันว่า รัฐบาลนี้กำหนดให้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 15 ปี ตนต้องขอขอบคุณแทนมวลมหาประชาชนด้วย.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ มปท. โพสต์เฟซบุ๊กไลฟ์ ยกเหตุ หนุน รธน.มีชัย เพราะปฏิรูปการศึกษาลดเหลื่อมล้ำ ขอบคุณนายกฯใช้ ม.44 สั่งเรียนฟรี 15 ปี 26 มิ.ย. 2559 16:06 26 มิ.ย. 2559 17:20 ไทยรัฐ