วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.รพ.เดิมบางนางบวช ชี้ระวังลูกหลานมีสายตาผิดปกติ เตือนเสี่ยงพิการ

ผอ.รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แนะเฝ้าสังเกตลูกหลานหากมีความผิดปกติที่สายตา เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง ต้องรีบพาหาหมอ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ มีโอกาสเสี่ยงพิการถาวร

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 59 นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ปัญหาสายตาของเด็กเล็กเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมอง ทำให้พัฒนาการด้านอื่นตามมา โดยเฉพาะในเด็กอนุบาลและประถมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปี ถือเป็นช่วงที่สำคัญต่อพัฒนาการทางสายตา

ทั้งนี้หากสายตาเด็กผิดปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไข จะมีความเสี่ยงสายตาพิการถาวรเช่น เรามักจะพบเห็นผู้ใหญ่บางคนตาเหล่ เป็นต้น ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสานต่อนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาลด้วยการให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพขึ้น โดยเน้นในเรื่องสายตาและการมองเห็นที่มีความสำคัญเป็นหลัก

นพ.พรณรงค์ กล่าวว่า โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ได้เริ่มดำเนินการโครงการเด็กไทยสายตาดี ให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เดิมบางนางบวช อ.ด่านช้าง อ.สามชุก และ อ.หนองหญ้าไซ โดยมอบหมายให้ นางยุพิน กาญจนลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้ประสานงานกับ นายไพศาล ปั้นแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในการให้ความรู้กับครูประจำชั้น ป.1 ให้มีความรู้เรื่องสายตา รวมถึงการดำเนินการตรวจและคัดกรองสายตาของเด็กนักเรียน หากพบความผิดปกติทางสายตา อาทิ สายตาสั้นยาว เอียง หรืออื่นๆ ให้นำเข้ารับการตรวจจากจักษุแพทย์ทันที หากเด็กมีสายตาผิดปกติจะได้รับแว่นสายตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น.

ผอ.รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แนะเฝ้าสังเกตลูกหลานหากมีความผิดปกติที่สายตา เช่น สายตาสั้น ยาว เอียง ต้องรีบพาหาหมอ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ มีโอกาสเสี่ยงพิการถาวร 26 มิ.ย. 2559 15:30 26 มิ.ย. 2559 19:20 ไทยรัฐ