วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มนุษย์ทำนาเกือบ 10,000 ปีมาแล้ว

คณะนักโบราณคดี มานุษยวิทยามหาวิทยาลัยโตรอนโต ที่แคนาดา ค้นพบว่า มนุษย์ทำนาปลูกข้าวมาตั้งเกือบ 1 หมื่นปีแล้ว บนนาผืนแรก ซึ่งเป็นดินแดนอยู่ในจีน ปัจจุบันนี้ทำให้บอกได้ว่า ผลการค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2554 อ้างว่า มนุษย์เพิ่งทำนานาน 8,200 ปีแล้ว ต้องไปแก้เสียใหม่

คณะฯมีอาจารย์ณัฏฐา ชื่นวัฒนา รวมอยู่ด้วย ได้ค้นพบความรู้ใหม่ของชาวนารุ่นแรกและประวัติศาสตร์เริ่มแรกการทำเกษตรของมนุษย์

อาจารย์แกรี คอฟอร์ด กล่าวว่า “ทุกวันนี้ข้าวได้กลายมาเป็นอาหารที่สำคัญที่สุด ในเศรษฐกิจโลกอย่างหนึ่ง ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่แต่ในป่า ไม่รู้ว่ามนุษย์ได้เอาข้าวมาไว้ในโลกได้อย่างไร ทำให้เราพอได้เค้าลางว่า มนุษย์ได้กลายเป็นชาวนาอย่างไร” นอกจากตัวอย่างพืชพันธุ์ข้าวแล้ว คณะฯยังได้ขุดพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือหิน กระดูกสัตว์ ถ่านและเมล็ดพันธุ์อย่างอื่นอีกด้วย.

คณะนักโบราณคดี มานุษยวิทยามหาวิทยาลัยโตรอนโต ที่แคนาดา ค้นพบว่า มนุษย์ทำนาปลูกข้าวมาตั้งเกือบ 1 หมื่นปีแล้ว บนนาผืนแรก ซึ่งเป็นดินแดนอยู่ในจีน 26 มิ.ย. 2559 14:01 26 มิ.ย. 2559 14:03 ไทยรัฐ