วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Have something in common

ฝรั่งใช้ common อยู่ในหลายวลีครับ เช่น have something in common หรือ have something in common with somebody วลีนี้สื่อถึง มีความสนใจ มีทัศนคติที่คล้ายกับคนอื่น ไปเยือนเกาะเซลอนด์ของเนเธอร์แลนด์ ได้คุยกับผู้คนบนเกาะนี้แล้ว I found I had a lot in common with these people. พบว่าผมมีทัศนคติที่คล้ายกันกับคนพวกนี้มาก

ก็ไม่รู้นะครับ ว่าผู้คนในคณะประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโพรเทสิเลอัส อยู่กันอย่างมีความสุขได้ยังไง อาจารย์ทั้ง 10 คน ที่ประจำคณะนี้ ไม่มีใครมีทัศนคติที่ตรงกันเลย ten lecturers with nothing in common

สองย่อหน้าข้างบนพูดถึงคนครับ แต่ถ้าสิ่งของ have something in common หรือ have something in common with something ก็จะหมายถึง เป็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกัน โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล ที่จังหวัดจันทบุรี และโบสถ์ยาเธอเหลอห่าหน่อย ในกรุงฮานอย เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีลักษณะเหมือนกันเกือบทุกประการ The two churches have much in common.

อีกวลีหนึ่งซึ่งใช้กันเป็นประจำในการเขียนบทความหรือบรรยายปราศรัยก็คือ in common with somebody หรือ in common with something แบบเดียวกันกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น เช่น In common with a lot of other countries, Thailand’s now in an economic recession. ก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทยในตอนนี้ก็อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

26 มิ.ย. 2559 12:20 26 มิ.ย. 2559 12:21 ไทยรัฐ