วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการจริยธรรม

โดย ซี.12

คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการนั้นมีทั้งระดับกรม กระทรวง และจังหวัด ซึ่งมีการจัดตั้งกันครบถ้วนทุกส่วนราชการแล้ว

เพียงแต่กิจกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมแต่ละหน่วยงานนั้นยังแตกต่างกันไปตามปัจจัยของแต่ละแห่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและความสนใจของหัวหน้าหน่วยงานเป็นสำคัญ

มีตัวอย่างการดำเนินงานที่น่าสนใจของ คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่เพิ่งดำเนินการไปเมื่อตอนปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คือการจัดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลระหว่างคณะกรรมการของกระทรวงกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อผลักดันให้ดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด

คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นมีตัวประธานคือ นายสุดจิต นิมิตกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ผู้ได้รับการยกย่องเป็น คนดีศรีมหาดไทย

ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายกฤษฎา บุญราช นายประทีป กีรติเรขา นายชัชวาล ฉายะบุตร นางสาวดวงพร บุญครบ นายปริญญา อุดมทรัพย์ นายประภาศ บุญยินดี

ทั้งนี้กรรมการ 2 คนแรกเป็นกรรมการที่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเลือกกันเองเข้ามา ซึ่งในที่นี้ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงเข้ามาเป็นเอง อีก 2 คนถัดมาเป็นข้าราชการในหน่วยงานนั้นที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในกรมทั้งหมด ส่วน 2 รายสุดท้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ผู้บริหารหน่วยงานและรองเสนอเข้ามา

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการนั้นดำเนินการมาหลายปีแล้ว ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน คือเชิญข้าราชการบำนาญที่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆมาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนกรรมการภายในส่วนราชการนั้นถ้าหัวหน้าหน่วยให้ความสำคัญลงมาเล่นเองงานนี้ก็จะเดินหน้าไปได้รวดเร็วมีคนขานรับช่วยเหลือมาก แต่บางหน่วยงานหรือส่วนใหญ่มักได้ รองหัวหน้าหน่วย เข้ามาเป็น ถ้าเป็นของจังหวัดก็เป็นรองผู้ว่าฯหรืออะไรอย่างนั้น

แต่มีอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชุดใหม่แทนชุดที่ครบวาระ ทราบมาว่าได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาคือเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังและไม่เหมือนใคร

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคือ นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการ ป.ป.ช.ผู้สร้างผลงานปราบโกงเพื่อชาติไว้มากมาย

กรรมการที่มาจากผู้บริหารนั้น อธิบดี และ รองอธิบดี เข้ามาเป็นเอง กรรมการที่มาจากข้าราชการในกรมคือ ผู้อำนวยการสำนัก ที่สำคัญ 2 สำนัก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคือ พันเอกนิมิตต์ สุวรรณรัฐ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการแต่งตั้งนั้นผ่านขั้นตอนการอนุมัติครบถ้วนแล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ

จึงทิ้งเป็นปริศนาไว้ให้ทายกันดูว่าเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของกรมไหน กระทรวงใด เอาไว้ประกาศแล้วค่อยมาเฉลยกัน.

“ซี.12”

26 มิ.ย. 2559 12:10 26 มิ.ย. 2559 12:17 ไทยรัฐ