วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.กระทุ้ง รบ.ปล่อย นศ.ทำกิจกรรม 'ประชามติ'

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ จี้ คสช.หยุดคุกคามคนเห็นต่างร่าง รธน. โวยอย่าลุแก่อำนาจ ทำให้ประชามติขาดความชอบธรรม บี้ให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุม หลังดำเนินกิจกรรมประชามติ...

วันที่ 26 มิ.ย. 59 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ เรื่องหยุดการใช้อำนาจคุกคามขัดขวางประชาชน ที่ดำเนินกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐจับกุมคุมขังนักศึกษา และประชาชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์แสดงความเห็น เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และแจกจ่ายเอกสารลงทะเบียน เพื่อไปใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด ที่ จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 มิ.ย. 59 และจับกุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จัดกิจกรรม "24 มิถุนายน ปัดฝุ่นประชาธิปไตย" ที่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 24 มิ.ย. 59 นั้น พรรคเพื่อไทย เห็นว่า การขัดขวางและจับกุมประชาชนผู้ใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความเห็น และดำเนินกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ การร่วมมือกันในการเข้าร่วมกระบวนการลงประชามติในประเทศ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ถือเป็นการอาศัยข้อกฎหมายที่ขัดต่อหลักการทำประชามติสากล และขัดหลักสิทธิมนุษยชน มาคุกคามผู้เห็นต่างจากรัฐบาลอย่างลุแก่อำนาจ การดำเนินการเช่นนี้จะส่งผลให้การทำประชามติไร้ความหมาย เพราะประชามติที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนตกอยู่ในภาวะความหวาดวิตก หวั่นเกรงภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน ย่อมขาดความชอบธรรม ขาดการยอมรับจากในและนานาอารยประเทศ

แถลงการณ์ ระบุต่อว่า พรรคเพื่อไทยจึงมีข้อเสนอเรียกร้องไปยัง คสช. และผู้มีอำนาจในรัฐบาล ดังนี้ 1. ขอให้หยุดการใช้อำนาจสกัดกั้น ขัดขวางนักศึกษาและประชาชนผู้เห็นต่างจากผู้มีอำนาจในการดำเนินกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญโดยพลัน และให้หยุดการดำเนินการใดๆ อันละเมิดและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนทันที 2. ขอให้ปล่อยตัวนักศึกษาและประชาชนผู้มีความเห็นต่าง ที่ออกมาดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประชามติทันที โดยไม่มีเงื่อนไข 3. ขอให้เร่งส่งเสริม และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการรับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะนำไปลงประชามติอย่างเสรี เสมอภาค เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พรรคเพื่อไทย ขอยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนที่สนับสนุนการแสดงออก และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ตามหลักการทำประชามติสากล เพื่อพิทักษ์หลักการระบอบประชาธิปไตยให้ดำรงสืบต่อไปเยี่ยงนานาอารยประเทศ

"เพื่อไทย" ออกแถลงการณ์ จี้ คสช.หยุดคุกคามคนเห็นต่างร่าง รธน. โวยอย่าลุแก่อำนาจ ทำให้ประชามติขาดความชอบธรรม บี้ให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับกุม หลังดำเนินกิจกรรมประชามติ... 26 มิ.ย. 2559 11:34 26 มิ.ย. 2559 12:00 ไทยรัฐ