วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สัตวแพทย์ไทยได้มาตรฐาน...แต่!!

สัตวแพทย์ไทยได้มาตรฐาน...แต่!!

โดย สะ-เล-เต
27 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4 (4th OIE Global Conference on Veterinary Education) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ มีอธิบดีกรมปศุสัตว์ คณบดีคณะสัตวแพทย์ กว่า 600 คน จาก 180 ประเทศทั่วโลก มาร่วมประชุม ได้รูดม่านปิดฉากกันไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไม่เพียงประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ในเรื่อง ผลิตสัตวแพทย์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของสังคมโลกได้ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางสัตวแพทย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์และพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่มีมาตรฐานสากล จนเป็นศูนย์การผลิตปศุสัตว์อันดับต้นของทวีปเอเชีย

การประชุมครั้งนี้ กรมปศุสัตว์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก OIE ให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาสัตวแพทย์บริการ (OIE Collaborating Center) และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับภูมิภาค (OIE Reference Laboratory) สำหรับโรคบรูเซลโลซีส หรือโรคแท้งติดต่อในโค กระบือ แพะ-แกะ ที่ติดต่อถึงคนได้

ดร.โมนิกค์ เอลัว ผู้อำนวยการใหญ่ OIE ได้กล่าวถึงกระแสการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรโลก กำลังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องสารตกค้าง การปนเปื้อนของเชื้อโรคและโรคอุบัติใหม่ หรือโรคจากสัตว์สู่คน ฉะนั้นก้าวต่อไป การพัฒนาคุณภาพของสัตวแพทย์บริการจึงเป็นเรื่องสำคัญในอนาคตอันใกล้

แม้ทุกวันนี้การผลิตสัตวแพทย์ของไทยจะได้มาตรฐานสากลก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยยังทำไม่ได้ตามเกณฑ์ที่องค์การสุขภาพสัตว์โลกกำหนดไว้ นั่นคือ ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนสัตวแพทย์บริการให้มีครบทุกอำเภอ วันนี้เรามีแค่ในระดับจังหวัดเท่านั้น โรงฆ่าสัตว์หลายแห่งยังไม่มีสัตวแพทย์เข้ามาดูแล และยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาโรงฆ่าสัตว์เถื่อนได้ เพราะนี่คือ แหล่งสำคัญที่ทำให้โรคจากสัตว์แพร่สู่คนได้มากที่สุด เนื่องจากไม่มีสัตวแพทย์เข้ามาช่วยเฝ้าระวังโรคทั้งหลาย

นี่คงเป็นอีกภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องเร่งทำ มิเช่นนั้น ไม่แน่ว่า ในอนาคตปัญหานี้จะกลายเป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้าปศุสัตว์ไทย เหมือนกรณีไอยูยู ก็เป็นได้.

สะ–เล–เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้