วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • Share:

ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีมหกรรมการแสดงนิทรรศการ To Be Number One รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงโทษและภัยของยาเสพติด...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิ.ย. 59 ที่ศาลาประชาคม (หน้าศาลากลางหลังใหม่) อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี และในปี 2559 นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี มอบโล่ ให้ 26 องค์กร 36 ราย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม และมหกรรมการแสดงนิทรรศการ To Be Number One ของแต่ละโรงเรียน และการเดินรณรงค์ของเหล่าอาสาสมัคร นิสิต นักศึกษา และประชาชน บนถนนสายสำคัญๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ถึงโทษและภัยของยาเสพติด และเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง พร้อมร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป ให้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา การให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลและเบาะแส เพื่อปราบปรามผู้ค้าและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติ ให้มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย มีผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 500 คน


คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้