วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตไทยพบปะนักธุรกิจญี่ปุ่น ย้ำร่วมมือกันแน่นแฟ้นย่ิงขึ้น

นายบรรสาน บุนนาค ออท. ณ กรุงโตเกียว ถ่ายภาพกับ ผู้บริหารสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย

สมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อพบปะอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำไทย และนักธุรกิจญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ ประจำกรุงโตเกียว รายงานว่า สมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย สองสมาคมใหญ่ที่มีบทบาทส่งเสริมการลงทุนในไทย จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อพบปะอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำไทย และนักธุรกิจญี่ปุ่นกับข้าราชการไทย ขณะที่เอกอัครราชทูตไทยฯ กล่าวย้ำว่าพร้อมร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น

นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ ประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารสุมิโตโมะ-มิตซูอิ และประธานสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย ในประเทศญี่ปุ่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และภริยา ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2559 เวลา 19.00 น. ที่สมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย กรุงโตเกียว โดยมีสมาชิกสมาคมประกอบด้วยอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาโกย่า ภาคเอกชนญี่ปุ่น และข้าราชการทีมประเทศไทยในกรุงโตเกียว เข้าร่วมประมาณ 100 คน โดยมีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

นายบรรสาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวย้ำกับอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศ ไทย และนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มาร่วมงานว่า ตนยินดีและพร้อมร่วมมือกับสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในทุกๆ ด้าน

สำหรับสมาคมธุรกิจไทยในญี่ปุ่น และสมาคมธุรกิจญี่ปุ่น ถือเป็นเพื่อนของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่นด้วย ในโอกาสเดียวกัน.

สมาคมธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และสมาคมญี่ปุ่น-ไทย จัดงานเลี้ยงต้อนรับ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อพบปะอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำไทย และนักธุรกิจญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา... 26 มิ.ย. 2559 02:06 26 มิ.ย. 2559 11:19 ไทยรัฐ