วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตะลุยโลกใบใหญ่ 26/06/59

สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆ หลบฝนไปเที่ยวชมนิทรรศการระดับโลก ที่งาน “ท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour THAILAND)” และนิทรรศการ “มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ (Miracle of Biotechnology Exhibition)” ที่องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กิจกรรมระดับโลกทั้ง 2 งาน เป็นงานที่น้องๆไม่ควรพลาด เพราะประเทศไทยเป็น 1 ใน 12 ประเทศจากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์ (Association of Science-Technology Centres Incorporated-ASTC) และมูลนิธิ BIOGEN Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้น เพื่อสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน “เทคโนโลยีชีวภาพ” ผ่านกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่ว ไป รู้จัก เข้าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ การแพทย์ การผลิตพืชและการเกษตร การใช้พืช รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อม

ในงานนี้แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะพาน้องๆ ไปรู้จักความหมาย องค์ประกอบพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ดีเอ็นเอ เซลล์ ในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพในยุคแรกของไทย เช่น ปลาร้า

โซนที่ 2 เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต น้องๆจะได้สนุกกับชิ้นงานหลากหลายเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศวกรรม การโคลนนิ่ง ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และยีนบำบัด

โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อหนทางสู่พลังงานที่ยั่งยืน และปิดท้ายด้วย

โซนที่ 4 ชีวจริยธรรม เรียนรู้การปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำร้าย หรือทำอันตรายต่อสัตว์ หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย โดยในโซนนี้ จะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต การผลิตอาวุธชีวภาพ การตัดแต่งทางพันธุกรรม และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการทดลองผ่านชุดกิจกรรม Hands-on Lab-in-a-Box จากประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมการทดลองสกัด DNA จากกล้วย การแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง DNA คลายปมสังหาร กิจกรรมตะลุยดินแดนเทคโนโลยีชีวภาพ (Hidden Biotech Scavenger Hunt) กิจกรรมค่ายครอบครัววิทยาศาสตร์ (Family Day Camp) โดยงานจะจัดแสดงถึงเดือน ส.ค.นี้ น้องๆที่สนใจสอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2577-9999.

25 มิ.ย. 2559 10:09 25 มิ.ย. 2559 10:09 ไทยรัฐ