วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไต่สวนพยานโจทก์จำนำข้าวปากสุดท้ายจบแล้ว นัดพยานจำเลยนัดแรก 5 ส.ค.

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง ไต่สวน "จิรชัย" พยานโจทก์ปากสุดท้ายคดีจำนำข้าวจบแล้ว นัดไต่สวนพยานจำเลยนัดแรก 5 ส.ค. เวลา 09.30 น. ด้าน "ยิ่งลักษณ์" ฝากผู้มีอำนาจ อยากเห็นกติกาประชามติชัดเจนกว่านี้ พร้อมขอ กกต. เป็นกลาง

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดไต่สวนพยานโจทก์นัดสุดท้าย คดีโครงการรับจำนำข้าว ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยอัยการนำ นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดโครงการจำนำข้าว ซึ่งเคยไต่สวนไปแล้วเมื่อวันที่ 13 พ.ค. แต่ยังไม่เสร็จสิ้น มาเบิกความต่อในวันนี้

ซึ่งทนายความจำเลยได้ซักค้าน นายจิรชัย ประเด็นการตรวจสอบโครงการจำนำข้าว สรุปว่า พยานได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบทั้งโครงการจำนำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งโครงการจำนำข้าวคณะกรรมการฯ ไต่สวนและพิจารณาจากพยานเอกสารจากรายงาน สตง., ป.ป.ช. รวมทั้งพยานบุคคลจากนักการเมือง หน่วยงานรัฐ และฝ่ายจำเลย ประกอบกับสาระสำคัญที่จำเลยมีบทบาทเป็นประธาน กขช. จึงพบว่า จำเลยมีหน้าที่โดยตรงที่จะใช้ดุลพินิจกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย แต่กลับปล่อยให้มีการทุจริต และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งจนทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการกระทำด้วย โดยจำเลยสามารถอ้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่ไม่ยอมมาให้ถ้อยคำ ซึ่งสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช. เสียงข้างมาก พบว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอน

ขณะที่ยอมรับว่าไม่มีความรู้ทางบัญชี จึงไม่สามารถตอบได้ว่าตัวเลขที่คณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชีสรุป จึงไม่ตรงกัน 2 ครั้ง แต่เชื่อว่าข้อมูลคณะอนุกรรมการฯ ปิดบัญชีได้ผ่านการตรวจสอบจากภาครัฐแล้ว จึงเชื่อถือได้แล้วนำมาประกอบการพิจารณา ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเข้มงวดหลังได้รับหนังสือทักท้วงทั้ง 2 โครงการจากหน่วยงานรัฐนั้น พยานไม่ได้นำมาพิจารณา เนื่องจากจำเลยไม่ได้ดำเนินการชัดเจน เป็นเพียงการกล่าวอ้าง โดยระหว่างการตรวจสอบพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือข้อกฎหมาย รวมทั้งขอความเห็นที่อ้างขอให้ไต่สวนพยานเพิ่ม ซึ่ง นายวิษณุ บอกว่าต้องให้โอกาสกับจำเลยเพราะยังมีเวลาเหลืออยู่

ภายหลัง นายจิรชัย พยานโจทก์ แถลงต่อศาลว่า พยานทำงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต มีอิสระไม่ถูกกดดัน ไม่ได้ทำเฉพาะตนเอง แต่ทำในนามคณะกรรมการที่มีผู้คนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลายมิติ พยานให้ความเป็นธรรมกับจำเลย ซึ่งมูลค่าความเสียหายเมื่อหักจากเงินประชาชนที่ได้ประโยชน์และตัดดอกเบี้ยในโครงการออกแล้ว อยู่ที่ 286,000 ล้านบาทเศษ โดยผลการตรวจสอบนี้ยังต้องมีคณะอนุกรรมการฯ ของกระทรวงคลัง ตรวจสอบและสรุปตัวเลขชัดเจนอีกครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อไต่สวนพยานโจทก์ปากสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว ศาลชี้แจงคู่ความทราบว่า ได้สั่งให้เลขาธิการศาลฎีกาฯ และเลขานุการขององค์คณะ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งในกรณีทนายความจำเลยยื่นคำร้องว่า หลังจากที่ศาลยุติธรรมได้แถลงข่าวห้ามคู่ความและบุคคลเสนอข่าวชี้นำ หรือบิดเบือนให้หลงผิดต่อกระบวนการยุติธรรมแล้ว ปรากฏว่ามีการเผยแพร่หนังสั้น เรื่อง "ต้นกล้า" โดย ป.ป.ช. และกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ที่มีเนื้อหาฝ่าฝืนคำสั่งศาล จึงขอให้ศาลเรียกหน่วยงานดังกล่าวมาดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหนดของศาล หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรส่วนการไต่สวนนั้น ศาลกำหนดนัดไต่สวนพยานจำเลยนัดแรก ในวันที่ 5 ส.ค.นี้ เวลา 09.30 น.

นอกจากนี้ ก่อนเข้าฟังการไต่สวนพยานโจทก์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวถึงการลงประชามติ 17 ส.ค.นี้ ว่า ในฐานะประชาชนคนหนึ่งขออนุญาตฝากไปยังผู้ที่มีอำนาจรัฐ หรือผู้ที่อำนวยการในการลงประชามติ หรือ กกต. อยากให้กติกาต่างๆ มีความชัดเจนขึ้น ที่สำคัญผู้ที่อำนวยการเลือกตั้ง จะต้องวางตัวเป็นกลาง และกติกาต่างๆ ก็ต้องปฏิบัติกับทุกคนเสมอภาค และต้องมีโอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็น ที่ให้มีการพูดคุยกันทั้งในประเด็นที่รับและในประเด็นที่ไม่รับ โดยพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและตัดสินใจเอง แล้วจะทำให้สังคมยอมรับผลที่ออกมาด้วย

ส่วนที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เฟซบุ๊กไลฟ์ทุกวัน ในประเด็นการรับร่างรัฐธรรมนูญ อดีตนายกฯ ระบุว่า ผู้ที่รักษากติกาต้องวางตัวเป็นกลาง และต้องให้เกิดความเท่าเทียม เพราะทุกคนก็เรียกร้องและอยากเห็นการเปิดพื้นที่ ที่จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิเสรีภาพ อีกทั้ง จากการลงพื้นที่หลายจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องปากท้อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจวันนี้อาจคงที่ ไม่ได้เติบโตมากนัก ผู้ที่มีรายได้น้อยจะประสบปัญหา อยากให้รัฐบาลหามาตรการต่างๆ ช่วยเหลือทุกกลุ่ม โดยเฉพาะต่างจังหวัด

อย่างไรก็ตาม เมื่อการไต่สวนเสร็จสิ้น มีมวลชนประมาณ 100 คน นำดอกกุหลาบสีแดงและพวงมาลัยดอกไม้มามอบให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ พร้อมร้องเพลงอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้ พร้อมตะโกนให้กำลัง ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีสีหน้ายิ้มแย้ม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 'ยิ่งลักษณ์' ขึ้นศาลฟังไต่สวนพยานโจทก์นัดที่ 10 คดีจำนำข้าว

ศาลฎีกาฯ นักการเมือง ไต่สวน "จิรชัย" พยานโจทก์ปากสุดท้ายคดีจำนำข้าวจบแล้ว นัดไต่สวนพยานจำเลยนัดแรก 5 ส.ค. เวลา 09.30 น. ด้าน "ยิ่งลักษณ์" ฝากผู้มีอำนาจ อยากเห็นกติกาประชามติชัดเจนกว่านี้ พร้อมขอ กกต. เป็นกลาง 24 มิ.ย. 2559 19:35 24 มิ.ย. 2559 20:56 ไทยรัฐ


advertisement