วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฉลุย! สนช.ผ่านวาระแรก พ.ร.บ.ปิโตรเลียม-พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ฉลุย! สนช.ผ่านวาระแรก พ.ร.บ.ปิโตรเลียม-พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สั่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดวาระ 2-3 ต่อ

วันที่ 24 มิ.ย. เวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ฉบับที่... พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ฉบับที่... พ.ศ. ... มี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน กล่าวชี้แจงว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม คือการกำหนดเพิ่มจากเดิมที่การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ต้องได้รับสัมปทานสัญญาแบ่งผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างสำรวจและผลผลิต รวมทั้งให้กำหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบใด เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

ส่วนสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพื่อเพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นอีกระบบในการแสวงหาประโยชน์การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม นอกเหนือจากระบบการให้สัมปทาน สมควรกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินการของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต การแก้ไข พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการปิโตรเลียมมีความรัดกุมรอบคอบมากขึ้น จากนั้นมีสมาชิกลุกขึ้นอภิปรายอย่างกว้างขวาง

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ในวาระแรก 152 ต่อ 5 เสียง และมีมติเห็นชอบ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 154 ต่อ 2 เสียง พร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณารายละเอียดในวาระ 2-3 ต่อไป

ฉลุย! สนช.ผ่านวาระแรก พ.ร.บ.ปิโตรเลียม-พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สั่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดวาระ 2-3 ต่อ 24 มิ.ย. 2559 15:27 24 มิ.ย. 2559 16:02 ไทยรัฐ