วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลเผายาเสพติดของกลางคดีกว่า 5 ตันมูลค่านับหมื่นล้านบาท

รัฐบาลทำพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 46 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมน้ำหนักกว่า 5 ตันคิดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท ด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น ลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มิ.ย.59 ที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 46 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ทูตานุทูต ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลาย จำนวนกว่า 5,136 กิโลกรัม จาก 231,100 คดี ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า น้ำหนักกว่า 4,240 กิโลกรัม (ประมาณ 47 ล้านเม็ด) มูลค่าประมาณ 9,423 ล้านบาท ยาไอซ์ น้ำหนักกว่า 422 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 1,056 ล้านบาท เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 411 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 441 ล้านบาท โคคาอีน น้ำหนักกว่า 9 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 28 ล้านบาท เอ็กซ์ตาซี หรือยาอี น้ำหนักกว่า 3 กิโลกรัม (ประมาณ 15,457 เม็ด) มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ฝิ่น น้ำหนักกว่า 38 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 4 แสนบาท และอื่นๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 10,961 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีกัญชาของกลางที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาร่วมเผา จำนวนกว่า 4,088 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท โดยของกลางทั้งหมดจะถูกนำไปเผาทำลายที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมาก ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกระทรวงได้บูรณาการบำบัดผู้เสพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยแก้ไขปัญหาผู้เสพได้เน้นงานในเชิงคุณภาพและนำเข้า สู่กระบวนการบำบัดในระบบสมัครใจเป็นอันดับแรก ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาทุกระบบได้กำหนดให้มีการนำผู้ติดยา จำนวน 220,000 คน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ กว่า 800 แห่งพร้อมนำผู้เสพผู้ติดยา เข้ารับการบำบัดที่ได้มาตรฐานสากล เช่น ระบบเมตทริกซ์ ซึ่งให้การบำบัดได้ทั้งกาย จิต สังคม และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ใช้เวลาบำบัด 1-4 เดือน ผู้บำบัดสามารถอยู่ในชุมชนได้ ประชาชนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน ปรึกษาปัญหายาเสพติด 1655.

รัฐบาลทำพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 46 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมน้ำหนักกว่า 5 ตันคิดเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาท ด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น ลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศ... 24 มิ.ย. 2559 15:01 24 มิ.ย. 2559 21:10 ไทยรัฐ