วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดงาน รับพระราชทานปริญญาเขตภาคใต้

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตราชภัฏ ทั้ง 5 สถาบันทั่วภาคใต้ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ระหว่าง 25 – 27 กันยายนนี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จะเป็นเจ้าภาพจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559 ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง อันประกอบด้วย ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ม.ราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2559 นี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี


อธิการบดีกล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ ม.ราชภัฏทั้ง 5 แห่งได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานและได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติมากที่สุด โดยปีนี้ถือเป็นการรับหน้าที่เจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ของ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำให้บุคลากรมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมาพอสมควร และจะนำเอาข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ จากปีที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บัณฑิตและญาติบัณฑิตได้รับความสะดวกสบายและประทับใจมากที่สุด เพราะตระหนักดีว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของบัณฑิตและผู้ปกครอง


"บัณฑิตเป็นสัญลักษณ์ของความงาม 3 ประการ คือ ความรู้งาม ความดีงามและความงอกงาม ความรู้งาม คือสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า ประสบการณ์และทักษะต่างๆ ขับไล่อวิชชา เหลือไว้เพียงความจริงที่งดงาม ความดีงาม คือคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการจรรโลงชีวิตที่ดีงามและสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันที่สงบสุข และความงอกงาม คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การพัฒนา เจริญเติบโต หากเปรียบเป็นต้นไม้ก็ผลิดอกออกผลงามสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมแห่งความดีให้ขจรขจายทวนลม ดังนั้น ขอให้บัณฑิตจงเชิดชูสัญลักษณ์แห่งความงามทั้ง 3 ประการนี้ไว้ให้โดดเด่นเปล่งประกายยิ่งๆ ขึ้นไป” ผศ.ดร.ประโยชน์กล่าว


อนึ่ง สำหรับกำหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยคร่าว ๆ มีดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 บัณฑิตจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 บัณฑิตจาก ม.ราชภัฏสงขลาและ ม.ราชภัฏภูเก็ต
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 บัณฑิตจาก ม.ราชภัฏยะลาและ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
เฉพาะบัณฑิตจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะทำการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2559 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ ทั้งนี้ บัณฑิตและญาติสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 077-913333 ในวันเวลาราชการ หรือติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://www.congratulations.sru.ac.th/2559/

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตราชภัฏ ทั้ง 5 สถาบันทั่วภาคใต้ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ระหว่าง 25 – 27 กันยายนนี้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ 24 มิ.ย. 2559 02:03 24 มิ.ย. 2559 07:23 ไทยรัฐ