วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเร่งแจกเงินชาวนา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายเงินให้แก่ชาวนา ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เพื่อนำเงินดังกล่าวไปเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกข้าวที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลผลิต หลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

“วันที่ 15 ก.ค.นี้ ธ.ก.ส.จะเปิดให้มีการลงทะเบียนประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อขอรับสวัสดิการจากภาครัฐนั้น ในวันเดียวกัน ธ.ก.ส.ก็น่าจะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทไปพร้อมๆกันเพราะชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศ ถือเป็นคนยากจน และต้องการรับความช่วยเหลือหรือรับสวัสดิการจากภาครัฐอยู่แล้ว”

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกัน โดยได้วางตารางระยะเวลาดำเนินการภายในเดือน มิ.ย.นี้ เกษตรกรจะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวและรับรองพื้นที่เพาะปลูกข้าวก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นจะส่งรายชื่อให้ประชาคม โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจาก ธ.ก.ส. เพื่อประกาศรายชื่อแจ้งต่อสาธารณชนช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านจะนำรายชื่อส่งยัง ธ.ก.ส.เพื่อพิจารณาจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงต่อไป

“สิ่งที่เรากังวลในขณะนี้ คือกระบวนการพิจารณาเกษตรกรตัวจริงและการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อาจเกิดความล่าช้า ซึ่งจะทำให้เราจ่ายเงินล่าช้าไปด้วย เพราะ รมว.เกษตรฯ ต้องการให้เงินถึงมือชาวนาโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงเพาะปลูกในขณะนี้ ซึ่งในส่วนของ ธ.ก.ส.เองคาดว่า จะเริ่มจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรภาคเหนือและอีสานก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากก็จะทยอยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรภาคกลางและอื่นๆต่อไป”.

โดยที่ประชุมต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เพื่อนำเงินดังกล่าวไปเตรียมความพร้อมในการเพาะปลูกข้าวที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลผลิต หลังจากที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง 24 มิ.ย. 2559 01:21 24 มิ.ย. 2559 01:21 ไทยรัฐ