วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เข็นเด็กไทยรอบรู้สะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดแถลงข่าวจัดงาน “Thailand STEM Festival 2016” หรือ ไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 โดยใช้สโลแกนว่า “สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต” ที่ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 6 แห่ง ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.2559 โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 ศธ.มีนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมุ่งหวังว่างานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้เรียนรู้ และรู้จักเทคโนโลยี วิทยาการหุ่นยนต์มากขึ้นและมองเห็นภาพความเชื่อมโยงในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และดิจิตอลเข้ามาพัฒนาประเทศ.

ในปีงบประมาณ 2559 ศธ.มีนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และมุ่งหวังว่างานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล 2016 จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและกำลังสำคัญ 24 มิ.ย. 2559 00:17 24 มิ.ย. 2559 00:17 ไทยรัฐ