วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไทยลดก๊าซเรือนกระจกสำเร็จตามเป้าหมาย

ไทยลดก๊าซเรือนกระจกสำเร็จตามเป้าหมาย

  • Share:

นางระวิวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงข่าวผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2559 ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งไทยได้ประสานให้เกิดข้อเสนอร่วมของกลุ่มให้มีความสมดุลและครอบคลุมประเด็นที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การนำเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้ เนื่องจากประเทศที่กำลังพัฒนามีจุดด้อยคือเรื่องเทคโนโลยี จึงต้องอาศัยประเทศที่พัฒนาแล้วร่วมถ่ายทอดความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นต้น นับเป็นก้าวย่างที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกันกำหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและขนส่งที่ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 ซึ่งขณะนี้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งได้ร้อยละ 10 ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว

เลขาธิการ สผ. กล่าวอีกว่า สผ.ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือเรื่องการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยสาระสำคัญคือสนับสนุนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้เป็นระบบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับใช้ประกอบการจัดทำรายงานแห่งชาติ และรายงานความก้าวหน้าทุก 2 ปี.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้