วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ประชุมพร" ร่อนหนังสือค้านเลือกเลขาฯ สปสช.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องคือรูปแบบการจัดส่งงบประมาณตามรายหัวประชากรในระบบบัตรทอง ทำให้บางโรงพยาบาลที่มีประชากรน้อยขาดทุนตั้งแต่เริ่มได้รับงบ ประมาณ ดังนั้น จึงมีแนวคิดเปลี่ยนการจ่ายเงินใหม่ โดยจะให้ตามสภาพปัญหาในพื้นที่ หลักการคือโรงพยาบาลที่มีรายหัวประชากรน้อยก็ได้เพิ่ม ส่วนที่มีประชากรมากก็ให้ลดลงแต่ต้องยึดหลักไม่ให้กระทบ ซึ่งได้มีการเสนอเข้าที่ประชุม สปสช.แล้ว รอให้มีเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ก่อนจึงจะพิจารณา ซึ่งคาดว่าไม่น่าที่จะมีใครไม่เห็นด้วยเพราะทำเพื่อประชาชน

ด้าน พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ที่ปรึกษาสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และบอร์ด สปสช.ขอให้ยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเลขาฯ สปสช.คนใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. มีวิธีการพิจารณาที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะจะเห็นว่ามีการคัดเลือกบุคคลที่เป็นแคนดิเดตก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความคุณสมบัติ ถือว่าไม่เป็นธรรม ดังนั้น หากไม่ยกเลิกกระบวนการดังกล่าว แล้วทำการคัดเลือกใหม่จะถือว่าปฏิบัติมิชอบ ผิดมาตรา 157 ประมวลกฎหมายอาญา.

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องคือรูปแบบการจัดส่งงบประมาณตามรายหัวประชากรในระบบบัตรทอง ทำให้บางโรงพยาบาลที่มีประชากรน้อยขาดทุนตั้งแต่เริ่มได้รับงบ ประมาณ ดังนั้น จึงมีแนวคิดเปลี่ยนการจ่ายเงินใหม่ โดยจะให้ตาม 24 มิ.ย. 2559 00:10 24 มิ.ย. 2559 00:11 ไทยรัฐ