วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทิดไว้เหนือเกล้าฯ

เทิดไว้เหนือเกล้าฯ

  • Share:

ตลอดทั้งวันที่ 23 มิ.ย. ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศนำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ ร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว พระวรกายแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดไป อาทิ หอการค้าไทย-จีน สมาคมค้าทองคำ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนซางตาครู๊สศึกษา แผนกปฐมวัย กทม.คณะนักเรียนนายสิบ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหาร กองทัพบก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.อุดรธานี สมาคมตระกูลหว่างแห่งประเทศไทย โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นักศึกษาชมรมการตลาด รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ จำกัด จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ชมรมคนรักดนตรีไทยชลบุรี จ.ชลบุรี อุบาสก อุบาสิกา วัดทองพุมพวง จ.สระบุรี พระครูสุวัฒนานุกูล เจ้าอาวาสวัดเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา คณะครู และนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้