วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชน 'เชียงราย-เชียงใหม่' ร้อง ขนส่ง ชะลอห้ามรถจีนออกนอกเขตจังหวัด

(ภาพจาก: บริษัท ฮัลโหล ทราเวล 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด)

ทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่ ล่ารายชื่อยื่นขนส่งชะลอเกณฑ์ห้ามรถจีนออกนอกเขตจังหวัด ด่านที่เข้า อ้าง ธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งระนาวเป็นลูกโซ่ ปลดล็อก 5 ข้อ ลดบังคับทัวร์แรลลี่มีคุณภาพทะลุข้ามประเทศ

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 นายกาจ ตันตรานนท์ บริษัท ฮัลโหล ทราเวล 2015 (ไทยแลนด์) จำกัด จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่ กรมการขนส่ง ประกาศหลักเกณฑ์ห้ามรถจีนออกนอกเขตจังหวัดพรมแดนด่านที่เข้า การเทียบใบขับขี่ การประกันภัยชั้น 3 และจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 27 มิ.ย. 59 เป็นผลให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงราย-เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่ เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และไกด์ทัวร์ ทั้งเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดที่คนจีนนิยมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมกว่า 70 สถานประกอบการที่ร่วมลงชื่อ โดยเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่–เชียงราย และททท.เชียงใหม่-เชียงราย ได้ร่วมประชุมสรุปข้อเรียกร้อง ยื่นต่อกรมการขนส่ง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ขอชะลอการบังคับใช้หลักเกณฑ์ เนื่องจาก ผู้ประกอบการนำเที่ยวรถยนต์ส่วนบุคคล ยังไม่ทราบความชัดเจนของขั้นตอนปฏิบัติ ทำให้ไม่สามารถประสานรถนักท่องเที่ยวส่วนบุคคลจีนเข้าประเทศได้

ส่วนข้อเรียกร้องมี 5 ข้อ คือ 1. ขอให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานรัฐ-เอกชน ที่เกี่ยวข้อง 2. เสนอปรับเกณฑ์อนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 9 ที่นั่ง ให้เหลือเพียง 7 ที่นั่ง เพราะรถยนต์ 9 ที่นั่งอาจมีการแฝงจัดทัวร์ 3. เมื่อทำประกันบุคคลที่ 3 ควรมีสิทธิเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่นได้ เพราะมีหลักประกันความมั่นใจ และบริษัททัวร์นำเข้าเป็นผู้ดูแล 4. รถยนต์ส่วนบุคคลที่ผ่านพรมแดน สามารถเดินทางข้ามจังหวัดไปต่อประเทศอื่นได้ เนื่องจากไทยมีเขตชายแดนเชื่อมหลายประเทศ และ 5. ขอปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ของขนส่งวรรคหนึ่ง ข้อที่ 16 ที่ให้ยื่นขออนุญาตรถวิ่งข้ามจังหวัดด่านพรมแดนได้เป็นกรณีๆ ก่อนล่วงหน้าเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นให้ยื่นต่อขนส่งจังหวัด ที่ด่านพรมแดนเข้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน เนื่องจากกลุ่มท่องเที่ยวแบบคาราวานเป็นกลุ่มมีคุณภาพ

นายกาจ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้พอทราบว่าจะมีระเบียบออกมา แต่ไม่ทราบว่าจะกระทบมากขนาดนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จึงประสานสภาฯ ททท. และตำรวจจราจร เพื่อร่วมหารือถึงสถานการณ์ และหาทางออก เกรงว่านักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนเส้นทางไปเลย หรือจอดรถไว้ชายแดนมากกว่า หากไม่สามารถขับข้ามจังหวัดไปตามแหล่งท่องเที่ยวได้ และกระทบภาพรวมในแง่ความรู้สึกนักท่องเที่ยว หากมาตรการยังไม่ชัดเจน เพราะขณะนี้การท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศมีการแข่งขันสูง

ทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่ ล่ารายชื่อยื่นขนส่งชะลอเกณฑ์ห้ามรถจีนออกนอกเขตจังหวัด ด่านที่เข้า อ้าง ธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งระนาวเป็นลูกโซ่ ปลดล็อก 5 ข้อ ลดบังคับทัวร์แรลลี่มีคุณภาพทะลุข้ามประเทศ 23 มิ.ย. 2559 19:15 24 มิ.ย. 2559 00:45 ไทยรัฐ