วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช. ฟัน 'ผอ.สำนักนวัตกรรม-บิ๊ก สวทช.' โทษคุกตลอดชีวิต

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา "อดีต ผอ.สำนักนวัตกรรม" ฐานนำผลงานวิจัยคนอื่นไปพิมพ์ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต พ่วงลงดาบ "บิ๊ก สวทช." ปมเอื้อประโยชน์เอกชน โทษคุกตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงความคืบหน้า ในคดีข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีการชี้มูลความผิด และส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้ว โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ อาทิ กรณีกล่าวหา นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ว่านำผลงานวิจัยของบุคคลอื่นไปพิมพ์จำหน่ายในนามของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้งบประมาณของสำนักงานฯ จัดจ้างผู้รับจ้างทำการวิจัย เพื่อนำไปคัดลอกเป็นวิทยานิพนธ์ของตน ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายศุภชัย มีมูลความผิดทางอาญา ฐานใช้อำนาจในหน้าที่โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่องค์การ และความผิดฐานเป็นพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 11 โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท และจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น ยังมีกรณีกล่าวหา นายพอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่าเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และขายพัสดุของสำนักงาน เพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ รวมทั้งนำรถยนต์ส่วนตัวมาให้สำนักงานฯ เช่า โดย คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่า นายพอพนธ์ มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำการจัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต และฐานเป็นพนักงานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 และมาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และมาตรา 91 โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000-40,000 บาท

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดทางอาญา "อดีต ผอ.สำนักนวัตกรรม" ฐานนำผลงานวิจัยคนอื่นไปพิมพ์ขายโดยไม่ได้รับอนุญาต พ่วงลงดาบ "บิ๊ก สวทช." ปมเอื้อประโยชน์เอกชน โทษคุกตลอดชีวิต 23 มิ.ย. 2559 17:27 23 มิ.ย. 2559 20:57 ไทยรัฐ