วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผู้บริหารไทยรัฐ รับมอบกล่องสัญญาณ IPTV ส่งต่อ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั่วไทย

ผู้บริหารไทยรัฐ รับมอบกล่องสัญญาณ IPTV ส่งต่อ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั่วไทย

  • Share:

ผู้บริหารไทยรัฐ และเลขาฯ มูลนิธิไทยรัฐ รับมอบกล่องรับสัญญาณ IPTV by Hi-Internet สำหรับติดตั้งยังร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กในชนบทเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงพัฒนาการเรียนในหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ บริษัทเทรนด์ วีจี 3 จำกัด พร้อมด้วยนางสาวจิตสุภา วัชรพล นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์ นายธนา ทุมนานนท์ นายวิเชน โพชนุกูล เลขามูลนิธิไทยรัฐ ร่วมรับมอบกล่องรับสัญญาณ IPTV by Hi-Internet ให้กับมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจำนวน 101 โรงเรียน จากนายชูชาติ โฆษิตชัยวัฒน์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายวิริยะ ธรรมเรืองรอง นายกสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย และเชี่ยวศักดิ์ ยงค์ตระกูล ประธานกลุ่ม Hi-Internet

นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ บริษัทเทรนด์ วีจี 3 จำกัด และบริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด
นางสาวจิตสุภา วัชรพล รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่า ในนามของมูลนิธิไทยรัฐ และตัวแทนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 โรงเรียน ขอขอบคุณทางสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ที่มอบกล่องรับสัญญาณ IPTV by Hi-Internet สำหรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำข่าวสารมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้เด็กในชนบทจะสามารถเข้าถึงทีวีดิจิตอลอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทุกพื้นที่ โดยทางโรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนได้รับชมในช่วงเวลาเช้า กลางวัน และเย็น รวมไปถึงกิจกรรมบางอย่างที่ไม่มีคุณครูควบคุม ก็จะเปิดข่าวสารให้นักเรียนรับชมแทน

นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ
เชี่ยวศักดิ์ ยงค์ตระกูล ประธานกลุ่ม Hi-Internet และนายวิริยะ ธรรมเรืองรอง นายกสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ยังช่วยพัฒนาในหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ที่เปิดสอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 101 โรงเรียน นักเรียนจะได้รับรู้และรับชมการทำงานของสื่อมวลชนอย่างแท้จริง เช่น การทำข่าว การเขียนสคริปต์ข่าว การอ่านข่าว รวมไปถึงบุคลิกภาพ ซึ่งเด็กจะสามารถเรียนรู้จากสื่อไปโดยตรง นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะพวกเขาจะได้รับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอย่างครบถ้วน

ตัวแทนจากสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ร่วมมอบกล่องสัญญาณให้แก่มูลนิธิไทยรัฐ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้