วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' นำทีมแจง สนช.ของบรายจ่ายปี 60 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท

นายกฯ ร่ายยาว 3 ชม. แจง สนช.ของบรายจ่ายปี 60 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ฟุ้งเสถียรภาพเศรษฐกิจปี 59 อยู่ในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 3-3.5 ว๊ากใส่พวกสร้างภาระให้ยูเอ็น เป็นคนไทยหรือเปล่า ลั่นจะไม่ยอมให้แผ่นดินต่ำไปกว่านี้อีก

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระแรก วงเงิน 2.73 ล้านล้านบาท ตามที่ ครม.เสนอมา โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธานการประชุม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีสมาชิก สนช.เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า และมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. นำทีมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม สนช.ด้วยตัวเอง โดย พล.อ.ประยุทธ์ ชี้แจงว่า ก่อนมารายงานได้ไปสวดมนต์ไหว้พระที่ประเทศอินเดีย เพื่อให้การแถลงงบประมาณปี 60 ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย งบประมาณรายจ่ายปี 60 วงเงิน 2,733,000 ล้านบาท เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มีงบรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3-3.5 ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.8 ปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่าย และการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวในระดับสูง ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2559 คาดว่า อยู่ที่ ร้อยละ 0.1-0.6 ขณะที่ เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3.7-4.2 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกกลับมาขยายตัว ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น ส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจปี 2560 ยังมีแนวโน้มในเกณฑ์ดี คาดว่าเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.7-2.2 อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างจะดีขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของรัฐบาล และความสงบเรียบร้อยของประเทศด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 แยกเป็นรายจ่ายประจำ 2.1 ล้านล้านบาท รายจ่ายเพื่อการลงทุน 548,391 ล้านบาท และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 81,186 ล้านบาท ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 60 มี 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ค่าดำเนินการภาครัฐคือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ จำนวน 157,155 ล้านบาท 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จำนวน 323,656 ล้านบาท 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 231,894 ล้านบาท 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 241,149 ล้านบาท 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน 110,156 ล้านบาท 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ 330,410 ล้านบาท 7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 1,338,577 ล้านบาท

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เรื่องการจัดทำงบประมาณนั้น รัฐบาลมีข้อจำกัดมากขึ้น เพราะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ แต่การขึ้นภาษีทำได้ยาก วันนี้สังคมตื่นตัวเรื่องประชามติ แต่ผลโพลล์ที่ออกมามีประชาชนกี่คนที่เข้าใจรัฐธรรมนูญ ตนไม่ใช่ศัตรูใคร และประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและยูเอ็น แต่มีบางคนไปสร้างภาระให้ยูเอ็น ตนไม่เข้าใจ ที่ไปร้องเรียนกันนั้นเป็นคนไทยหรือไม่ ต้องขอโทษที่พูดยืดยาวเพราะเป็นตัวตนของตน แม้พยายามเตือนตัวเองว่าอย่าเป็น แต่พอก้าวออกจากบ้านก็เริ่มเหมือนเดิม เพราะปัญหาเข้ามาตลอด

"วันนี้ผมยอมทุกอย่างเพราะมันคือชีวิตผม ชีวิตผมเสี่ยงทุกวันนี้ถ้าทำไม่สำเร็จก็อยู่กันไม่ได้ ผมจะไม่ยอมให้แผ่นดินนี้มันต่ำไปกว่านี้อีกแล้ว จะเกิดอะไรก็เกิด ผมสู้ทุกอย่าง แต่ให้ถูกวิธีแล้วกัน ไม่ใช่ตะโกนบอก อยู่ต่อ อยู่ต่อ โดนทุกวัน มันต้องเป็นไปตามกระบวนการ โรดแม็ปมันมีอยู่" นายกรัฐมนตรี กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ยาวเหยียดร่วม 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.15 น. โดยก่อนที่พูดถึงเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 60 นายกฯ ได้เกริ่นนอกประเด็นถึงผลงาน และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กินเวลานานถึง 1 ชั่วโมง ก่อนที่วกเข้ามาพูดเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. อีก 2 ชั่วโมง โดยไม่ได้ยกน้ำขึ้นดื่มแม้แต่แก้วเดียว

นายกฯ ร่ายยาว 3 ชม. แจง สนช.ของบรายจ่ายปี 60 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ฟุ้งเสถียรภาพเศรษฐกิจปี 59 อยู่ในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มขยายตัว ร้อยละ 3-3.5 ว๊ากใส่พวกสร้างภาระให้ยูเอ็น เป็นคนไทยหรือเปล่า 23 มิ.ย. 2559 14:48 23 มิ.ย. 2559 16:11 ไทยรัฐ