วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมงเพาะพันธุ์สเตอร์เจียน ได้คาเวียร์ 'ดอยดำ' กิโลละห้าหมื่น

นับตั้งแต่ปี 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเงินจำนวน 400,000 บาท ให้กรมประมงดำเนินการหาแนวทางพัฒนาการปลาสเตอร์เจียนบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับภูมิอากาศบนเขาที่หนาวเย็น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ได้น้อมนำพระราชดำริด้วยการจัดซื้อไข่ปลาสเตอร์เจียนที่ผ่านการผสมพันธุ์ด้วยน้ำเชื้อ ทั้งจากสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี และรัสเซีย มาทำการเพาะฟักที่หน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์ จนได้ลูกปลามาอนุบาล และทดลองเลี้ยงในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

วันเวลาที่ผ่านมา ไข่ปลาสเตอร์เจียนที่ซื้อมาได้เติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ มีขนาดหนักกว่า 10 กก. อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ พร้อมจะผสมพันธุ์ออกลูกออกหลาน ปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ ด้วยวิธีฉีดฮอร์โมนผสมเทียมได้เป็นครั้งแรกได้ลูกปลาจำนวน 4,260 ตัว

ไม่เพียงได้ไข่มาฟูมฟักให้เป็นลูกปลาสเตอร์เจียนรุ่นใหม่เท่านั้นยังได้ไข่ปลาสเตอร์เจียนมาผ่านขบวนการหมักกับเกลือ เพื่อมาทำเป็นไข่ปลาคาเวียร์ อาหารหรูเฟ่ยอดนิยมของบรรดาผู้มีอันจะกินอีกด้วย

ใส่กระปุกขนาด 100 กรัม ส่งจำหน่ายผ่านทางร้านค้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในราคากระปุกละ 5,000 บาท

คาเวียร์ดอยดำ ราคากิโลกรัมละ 50,000 บาท!!!

“การเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนต้องใช้เวลานาน 8-10 ปี ถึงจะสามารถผลิตไข่ได้ แต่หลังจากผสมพันธุ์แล้วกว่าจะได้ไข่ปลามาทำไข่คาเวียร์ที่เป็นสีดำ และมีรสชาติเป็นที่ต้องการของตลาดไฮโซต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี และปลาแต่ละตัวจะให้ไข่ได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลา แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ไข่ประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ถ้าปลาหนัก 10 กก. จะได้ไข่ประมาณ 1 กก.”

นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด บอกว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาชนิดนี้ไปสู่เกษตรกรได้ แต่ในขั้นนี้ยังไม่สามารถ จะส่งเสริมให้เลี้ยงในประเทศได้ เนื่อง จากมีข้อจำกัด ต้องเลี้ยงในพื้นที่สูง น้ำที่ใช้เลี้ยงต้องเย็น มีอุณหภูมิไม่เกิน 20 ํ C และต้องลงทุนสูง

แต่กระนั้นความสำเร็จที่กรมประมงทำมานั้น เป็นสิ่งยืนยันได้ว่า การเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนทำเป็นไข่คาเวียร์ คนไทยทำได้ และสามารถพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศได้.

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

นับตั้งแต่ปี 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเงินจำนวน 400,000 บาท ให้กรมประมงดำเนินการหาแนวทางพัฒนาการปลาสเตอร์เจียนบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และชาวเขาเผ่าต่างๆ 23 มิ.ย. 2559 14:47 24 มิ.ย. 2559 10:19 ไทยรัฐ