วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.ติวเข้มบุคลากร เตรียมความพร้อมประชามติ 7 ส.ค.

กกต.ติวเข้มบุคลากร เตรียมความพร้อมประชามติ 7 ส.ค.

  • Share:

กกต.จัดอบรมบุคลากรทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ-เสริมทักษะให้ด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมทำประชามติ 7 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กกต.ได้มีการจัดโครงการอบรมบุคลากรของสำนักงาน กกต.เพื่อเตรียมการออกเสียงประชามติ โดยมีคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด 77 จังหวัด ศูนย์การเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ 1-5 และพนักงานส่วนกลาง จำนวน 1,544 คน เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งเป็นรายภาค จำนวน 4 รุ่น ใช้เวลาอบรมรุ่นละ 3 วัน ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 ภาคเหนือ 16 จังหวัด จัดอบรมระหว่างวันที่  23-25 มิ.ย. รุ่นที่ 2 ภาคใต้ 14 จังหวัด จัดอบรมระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย. รุ่นที่ 3 ภาคกลาง 27 จังหวัด จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. และ รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จัดอบรมระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.

นายธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า การจัดอบรมตามโครงการนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเสริมทักษะให้กับบุคลากรในงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการจัดสรรการออกอากาศ ระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงประชามติ โครงสร้างการบริหารจัดการในการออกเสียงประชามติ การใช้แอพพลิเคชั่น ในการออกเสียงประชามติ ภารกิจของด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ความผิดและบทกำหนดโทษ รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติ เช่น การรับวัสดุอุปกรณ์ การจัดหน่วยออกเสียง การเปิดการลงคะแนน เป็นต้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้