วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปพ.ร้อง สนช.เบรกร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ส่อเอื้อประโยชน์เอกชน

คปพ.ล่ารายชื่อ 2,000 คน ยื่นหนังสือร้อง สนช.ยับยั้งร่าง ก.ม.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม สนช. 24 มิ.ย.นี้ ระบุร่าง ก.ม.ทั้ง 2 ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ-ปชช.อย่างแท้จริง เพราะให้สิทธิเอกชนเป็นผู้ขาย ส่ออำพราง ทำให้ดูเหมือนมีทางเลือก

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 ที่รัฐสภา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) พร้อมสมาชิกเครือข่ายจำนวนหนึ่ง เดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชน จำนวน 2,000 รายชื่อ ต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา 

นายปานเทพ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ จะเข้าสู่ที่ประชุม สนช.ในวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ตนห่วงว่าร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ซึ่ง สนช. ได้เห็นชอบกับรายงานดังกล่าวแล้ว แต่ ครม.มีมติไม่สอดคล้องกับรายงานดังกล่าว จึงขาดความชอบธรรมที่จะนำเสนอ ดังนั้นขอให้ สนช.ยับยั้งและไม่รับร่างกฎหมาย 2 ฉบับนี้ นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ไม่ได้ให้อธิปไตยทางพลังงานแก่ประเทศอย่างแท้จริง แต่กลับให้สิทธิกับเอกชนเป็นผู้ขายปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเพียงการอำพรางที่ทำให้ดูเหมือนมีทางเลือกเท่านั้น เพราะกรรมสิทธิการขายพลังงานยังอยู่ในมือเอกชนเช่นเดิม

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า จะรับเอกสารไปแจกจ่ายให้กับสมาชิก สนช.พิจารณา เพราะถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของภาคประชาชน นอกจากนี้จะให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาว่า กระบวนการหลังจากนี้จะทำอะไรได้บ้าง.

คปพ.ล่ารายชื่อ 2,000 คน ยื่นหนังสือร้อง สนช.ยับยั้งร่าง ก.ม.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ที่จะเข้าสู่ที่ประชุม สนช. 24 มิ.ย.นี้ ระบุร่าง ก.ม.ทั้ง 2 ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ-ปชช.อย่างแท้จริง 23 มิ.ย. 2559 12:08 23 มิ.ย. 2559 13:40 ไทยรัฐ