วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รถไฟจีน VS มอเตอร์เวย์

ผมเขียนติงเรื่องที่ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีคมนาคม เห็นชอบกับฝ่ายจีน ไปปักหมุดก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงจีน เส้นทาง กรุงเทพฯ-โคราช ที่ สถานีรถไฟกลางดง ในดงพญาเย็นกลางทางระหว่าง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เป็นระยะทางสั้นๆ 3.5 กม. เพื่อจะจองพื้นที่ให้รถไฟจีนไว้ก่อนหรือเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบ แต่ผมเห็นว่าโครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 170,000-190,000 ล้านบาท ควรศึกษาออกแบบให้เสร็จทั้งโครงการเสียก่อนก็ยังไม่สาย ไม่จำเป็น ต้องรีบร้อนออกแบบไปสร้างไป เพราะไม่ใช่โครงการเร่งด่วนอะไร

ผมยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนสายนี้ เพราะเห็นว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน สู้เอาเงิน 170,000-190,000 ล้านบาท ไปสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ ประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า

คุณอาคม ก็ได้ออกมาแถลงเรื่องนี้ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ที่ประชุมความร่วมมือรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 11 ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนเห็นร่วมกันว่า จะก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรวมระยะทางทั้งหมด 253 กม. และสาเหตุที่ตกลงจะสร้างก่อน 3.5 กม. เพราะสองฝ่ายเห็นพ้อง ต้องการให้การก่อสร้างเริ่มขึ้นโดยเร็วตามที่ ผู้นำสองฝ่ายตกลงกันไว้ คือ เริ่มสร้างในเดือนกันยายนนี้ และฝ่ายจีนเห็นว่า ถ้ารอให้ออกแบบครบทั้งระยะทางต้องใช้เวลานานถึง 8 เดือน

ผมเห็นว่าเป็นคำชี้แจงที่ไม่ค่อยมีเหตุผลรองรับ อย่าลืมว่าเงินลงทุน 170,000-190,000 ล้านบาท เป็นเงินภาษีของคนไทย ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่ไปเอาใจฝ่ายจีน ผู้นำไทยเองผมก็เชื่อว่าท่านคำนึงถึงผลประโยชน์ของแผ่นดินและของคนไทยเป็นหลักแน่นอน

การอ้างว่าต้องรีบสร้าง ทั้งที่ยังออกแบบไม่เสร็จ เพราะผู้นำสองฝ่ายตกลงกันไว้ว่าจะสร้างในเดือนกันยายน และฝ่ายจีนก็อยากให้เร่งสร้าง ถ้ารอแบบเสร็จจะช้าไปอีก 8 เดือน จึงเป็นเหตุผลที่ไร้ตรรกะทางเศรษฐกิจการลงทุนโดยสิ้นเชิง

และยิ่งทำให้ประชาชนสงสัยว่า มีอะไรลึกลับซับซ้อนหรือไม่คุณอาคม แถลงเพิ่มเติมด้วยว่า ได้รายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบ ความคืบหน้าการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา วงเงินก่อสร้าง 76,600 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 40 ช่วง ช่วงแรกจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมนี้

เมื่อได้ฟัง รัฐมนตรีคมนาคม แถลงถึง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ที่จะเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคมนี้แล้ว ก็ยิ่งตอกยํ้าถึงเหตุผลที่ ไม่ ควรสร้างรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา เพราะเป็นการลงทุนที่ซํ้าซ้อน ทั้งรถไฟความเร็วสูงและมอเตอร์เวย์ ต่างก็วิ่งไปในเส้นทางเดียวกันแบบคู่ขนานกัน

ถ้าลงทุนสองโครงการพร้อมกัน จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 246,600-266,600 ล้านบาท (รถไฟความเร็วสูง 170,000-190,000 ล้านบาท มอเตอร์เวย์ 76,600 ล้านบาท) เรียนตามตรงว่าเสียดายเงินครับ ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่รํ่ารวย ยังตกอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ยิ่งในยามเศรษฐกิจตกสะเก็ดแบบนี้ รัฐบาลยิ่งต้องประหยัดให้มากและลงทุนให้คุ้มค่าเงิน ไม่ใช่ลงทุนซํ้าซ้อนอย่างนี้

มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช มีระยะทางประมาณ 196 กม. เริ่มจากบางปะอินผ่านสระบุรีไปสิ้นสุดที่นครราชสีมา ช่วงบางปะอินก็เชื่อมต่อกับทางด่วนกรุงเทพฯ ในอนาคตการเดินทางจากกรุงเทพฯไปเขาใหญ่และโคราช จึงรวดเร็วและสะดวกสบาย ที่สำคัญการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้งสาย คาดว่าจะเสร็จในปี 2562 เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูง จีนแน่นอน

ผมจึงขอเสนอรัฐบาลว่า ยกเลิกรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-โคราช เสียเถอะครับ เอาเงิน 170,000-190,000 ล้านบาท ไปสร้างรถไฟทางคู่เชื่อมทุกจังหวัด จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า และคุ้มค่ากว่ากันเยอะครับ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

23 มิ.ย. 2559 11:39 23 มิ.ย. 2559 11:39 ไทยรัฐ