วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
36 ปี สมาพันธ์ นสพ.

36 ปี สมาพันธ์ นสพ.

โดย ซูม
24 มิ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

วันนี้ขออนุญาตท่านผู้อ่านเขียนเรื่องเกี่ยวกับวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชนสักวัน เนื่องจากวันนี้ 24 มิถุนายน 2559 เป็นวันครบรอบ 36 ปี “สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”

“สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นองค์กรรวมของสื่อมวลชนในประเทศไทยก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2523 โดยมี คุณกิตติ ชูพินิจ เป็นประธานคนแรก คุณสนั่น หัตถโกศล รองประธานฯ และ คุณธงชัย ณ นคร เป็นเลขาธิการ

ปัจจุบันองค์กรสมาชิกมี 10 สมาคม ประกอบด้วย 1.สมาคมหนังสือพิมพ์ประเทศแห่งไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 3.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 4.สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

5.สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย 6.สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 7.สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 8.สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 9.สมาคมนักข่าวช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 10.สมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย

ภารกิจของสมาพันธ์ฯที่ผ่านมา ได้แก่ การเป็นองค์กรรวมขององค์กรสมาชิกในการต่อสู้ด้านสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพ สนับสนุนองค์กรสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ซ้ำซ้อนกับองค์กรสมาชิก

อาทิ การร่วมต่อสู้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 (ปร.42) ที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน, เรียกร้องให้ยกเลิก พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ศ.2484 โดยมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ แทน ฯลฯ

ด้านต่างประเทศ สมาพันธ์ฯ กระชับความสัมพันธ์กับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งเวียดนาม อย่างแนบแน่นมาเป็นปีที่ 21 แล้ว และมีความแน่นแฟ้นกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน อย่างดียิ่ง

พี่มานิจ สุขสมจิตร เป็นนักหนังสือพิมพ์ไทยคนแรกที่ได้รับเลือกเป็น ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน จากนั้นมีผู้ได้รับตำแหน่งนี้อีก 2 คน ได้แก่ คุณบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ และ คุณผุสดี คีตะวรนาฏ นักหนังสือพิมพ์อาวุโสของวงการสื่อไทย

ปัจจุบัน คุณเทพชัย หย่อง นายกสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งได้รับเลือกเป็น ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และยังได้รับเลือกเป็น รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ด้วย โดยมี คุณดำฤทธิ์ วิริยะกุล และ คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ร่วมเป็นกรรมการบริหารในสมาพันธ์ของอาเซียนดังกล่าว

สำหรับปีนี้ นับเป็นปีมหามงคลที่ คนในวงการสื่อสารมวลชนไทย จะได้ร่วมถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย องค์กรสื่อมวลชนไทยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้น ไว้ใน พระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์และเสด็จฯทรงเปิดป้าย อาคารสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเป็นอาคารที่ตั้งของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และองค์กรสื่อมวลชนต่างๆ รวมทั้ง สมาพันธ์ฯ

วันนี้ เวลา 13.00-16.00 น. คณะกรรมการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัดงานฉลอง 36 ปี ที่ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ เริ่มงานด้วยการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เชิญบุคคลในวงการสื่อสารมวลชน ร่วมร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีมหาราชา เป็นการเทิดพระเกียรติ

จากนั้น คุณเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลงานและความสำคัญของการจัดงานปีนี้ และ คุณอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

ตามมาด้วยการเสวนาหัวข้อ “สื่อไทยกับประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ, มานิจ สุขสมจิตร, สุทธิชัย หยุ่น, กวี จงกิจถาวร และ ณัฏฐา โกมลวาทิน

อยากรู้ว่าสื่อมวลชนไทยควรมีแนวปฏิบัติและการปรับตัวอย่างไร ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชิญไปฟังกันได้ และนี่คืออีกหน้าที่หนึ่งของสมาพันธ์ฯในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่คนในแวดวงวิชาชีพนี้ รวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วๆไปด้วย...ท่านที่สนใจอย่าลืมแวะไปฟังนะครับ.

“ซูม”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้