วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล เผย มนุษย์เงินเดือนยุครัฐบาลบิ๊กตู่ ตั้งราคากลางซื้อบ้านใหม่ 9 แสน

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจมนุษย์เงินเดือน 15 จังหวัด ยุครัฐบาลบิ๊กตู่ ประเมินความสามารถในการซื้อสินค้าคงทน พบ ปชช.มีกำลังซื้อบ้านหลังใหม่ ตั้งค่ากลางที่หลังละ 929,198 บ. รถยนต์ 820,269 บ. ระบุ ผู้ชายตั้งวงเงินค่ากลางซื้อบ้าน รถ สูงกว่าผู้หญิง ...

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจเรื่อง ประเมินความสามารถในการซื้อ "สินค้าคงทน" ของประชาชนในยุครัฐบาลบิ๊กตู่ กรณีศึกษาตัวอย่าง มนุษย์เงินเดือนใน 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา มุกดาหาร ขอนแก่น อุดรธานี ปทุมธานี ลพบุรี นครปฐม ชลบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 5,892 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนที่ถูกศึกษาวางแผนซื้อสินค้าคงทน พร้อมราคาที่คาดว่ามีกำลังซื้อในยุครัฐบาลบิ๊กตู่ มีดังนี้ บ้านหลังใหม่ ประชาชนมีกำลังซื้อค่ากลางอยู่ที่หลังละ 929,198 บาท รถยนต์คันใหม่ ประชาชนมีกำลังซื้อค่ากลาง อยู่ที่ 820,269 บาท ทีวี ประชาชนมีกำลังซื้อค่ากลางที่ 16,027 บาท และตู้เย็น ประชาชนมีกำลังซื้อค่ากลางที่ 21,782 บาท

เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ชายตั้งวงเงินค่ากลางที่มีกำลังซื้อเอาไว้สูงกว่าผู้หญิงในการซื้อ บ้านหลังใหม่ รถยนต์คันใหม่ ทีวีเครื่องใหม่ แต่ผู้หญิงตั้งวงเงินค่ากลางไว้สูงกว่าผู้ชายในการซื้อตู้เย็น โดยผู้ชายตั้งวงเงินค่ากลางในการซื้อบ้านราคา กว่า 1 ล้านบาท ในขณะที่ผู้หญิงตั้งวงเงินค่ากลางที่คาดว่ามีกำลังซื้ออยู่ที่กว่าแปดแสนบาท แต่ที่น่าพิจารณาคือ ผู้ชายตั้งวงเงินค่ากลางไว้ในการซื้อรถยนต์คันใหม่กว่า เก้าแสนบาท ในขณะที่ผู้หญิงตั้งไว้ที่กว่า หกแสนบาท

เมื่อแยกออกตามอาชีพ พบว่า ข้าราชการตั้งวงเงินในการซื้อสินค้าคงทนส่วนใหญ่มีค่ากลาง สูงกว่าทุกอาชีพ โดยข้าราชการตั้งวงเงินที่มีค่ากลางไว้ 1,141,964 บาท ในขณะที่ รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน ตั้งไว้ที่ 1,051,200 บาท และอาชีพอื่นๆ ตั้งไว้ไม่ถึงล้านบาท ตามลำดับ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อแยกตามภูมิภาค พบว่า คนกรุงเทพมหานครตั้งวงเงินที่มีค่ากลางในการซื้อบ้าน สูงกว่าประชาชนในทุกภาค อยู่ที่ราคา 1.5 ล้านบาท เช่นเดียวกับรถยนต์ ที่คนกรุงเทพมหานครตั้งวงเงินที่มีกำลังซื้อเป็นค่ากลางสูงกว่าประชาชนในภาคอื่นๆ

ดร.นพดล กล่าวว่า ผลสำรวจวงเงินที่ประชาชนได้ตั้งไว้ว่ามีกำลังซื้ออยู่เท่าไรออกมาเป็นค่ากลางในการวางแผนซื้อสินค้าคงทนในยุครัฐบาลบิ๊กตู่นี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินค้าคงทนและสถาบันการเงินต่างๆ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับกำลังซื้อที่แท้จริงของประชาชนมากกว่าตั้งราคาด้วยวงเงินที่ไม่สัมพันธ์กับความสามารถซื้อของคนที่จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและเงินในกระเป๋าของประชาชนในระยะยาวได้.

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจมนุษย์เงินเดือน 15 จังหวัด ยุครัฐบาลบิ๊กตู่ ประเมินความสามารถในการซื้อสินค้าคงทน พบ ปชช.มีกำลังซื้อบ้านหลังใหม่ ตั้งค่ากลางที่หลังละ 929,198 บ. รถยนต์ 820,269 บ. 23 มิ.ย. 2559 11:19 23 มิ.ย. 2559 12:09 ไทยรัฐ